Reklama

Wiadomości

Dla pokolenia Z ważne są działania „proekologiczne i proklimatyczne”. Nowy raport

Autor. Envato

Dla pokolenia Z ważne jest, w jaki sposób firma prowadzi swoje działania na rzecz równości i wyrównania szans na rynku pracy, ale również działania proekologiczne i proklimatyczne – wskazała Justyna Szczepanik, autorka raportu „Pokolenie Z a zielone umiejętności”.

Celem opublikowanego we wtorek badania było sprawdzenie oczekiwań pokolenia Z, czyli osób urodzonych między 1995 a 2010 rokiem, wobec rynku pracy, a także świadomości klimatycznej młodych ludzi w kontekście zielonej transformacji.

Według raportu 79 proc. uczestników badania skorzystałoby z kompleksowego szkolenia zwiększającego zielone umiejętności. Ponad połowa respondentów wyraziła chęć przekwalifikowania się, gdyby pracodawca zaoferował szkolenia w zakresie zielonych kompetencji. Podczas wtorkowego spotkania twórcy raportu podkreślali rolę pokolenia Z w trwającej transformacji klimatycznej.

– Pokładamy wielkie nadzieje w tym pokoleniu. Jesteśmy w takim momencie społeczno-gospodarczym, który rozpoczyna proces zielonej transformacji. Proces ten ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku – powiedziała Alicja Piekarz, ekspertka Polskiej Zielonej Sieci. Piekarz dodała, że do osiągnięcia założonych celów potrzebni są zarówno wykwalifikowani pracownicy z wykształceniem technicznym, jak i osoby posiadające kompetencje miękkie z obszarów komunikacji, dziennikarstwa i zarządzania zasobami ludzkimi.

Reklama

Raport dot. pokolenia Z. „Młodzi ludzie są otwarci na zmiany”

– Kompetencje miękkie również będą się „zazieleniać” w kierunkach pro ekologicznych postaw – dodała ekspertka. Jej zdaniem młodzi ludzie wchodzący obecnie na rynek pracy dają mocny impuls do zmian. – Młodzi ludzie są bardzo na te zmiany otwarci, ale oczekują od firm zaprogramowania w tym kierunku, więc edukacja młodych ludzi i wszystkich branż ma duże znaczenie – mówiła Piekarz. Justyna Szczepanik, autorka raportu, zwróciła uwagę, że pokolenie Z ma dużą świadomość w tematach klimatycznych, ale nie jest świadome, jak ważne są zielone kompetencje, które w związku z transformacją klimatyczną mogą być potrzebne za kilka lat.

– Pokolenie Z nie wie, jak może te kompetencje rozwijać. Tutaj jest rola pracodawców, żeby przejęli inicjatywę i wskazali kierunki możliwego rozwoju w firmach – dodała. Jej zdaniem działania te są potrzebne, ponieważ młodzi ludzie są świadomi konieczności szkolenia i podnoszenia swoich kompetencji, co jest z kolei potrzebne w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy. Szczepanik zwróciła również uwagę na wartości cenione przez pokolenie Z i oczekiwania względem przyszłego pracodawcy.

Reklama

– Jest to pokolenie bardzo wrażliwe, empatyczne i kładące nacisk na budowanie relacji. Dla nich najważniejsza jest rodzina, przyjaźń, miłość – powiedziała Szczepanik. – Jeżeli chodzi o wartości, które wyznają, przede wszystkim jest to szacunek do drugiego człowieka, empatia i uczciwość – podsumowała. Szczepanik zwróciła także uwagę na wartości cenione przez pokolenie Z w pracy, jako pierwszą podając transparentność działań firmy.

Raport „Pokolenie Z a zielone umiejętności” został przeprowadzony wśród osób urodzonych w latach 1995-2006 za pomocą kwestionariusza ankiety online (metoda badawcza CAWI), w skali ogólnokrajowej w okresie od 28 kwietnia 2024 roku do 5 maja 2024 roku. Próba badawcza wyniosła 228 osób.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama