Reklama

Wiadomości

"By utrzymać rentowność, branża energetyczna musi się zmieniać". Jak dążyć do zerowych emisji netto?

Stanisław Barański z PKN Orlen podczas panelu
Autor. TOGETAIR

„Oczekiwania branży finansowej względem sektora energetycznego sprawiają, że jeśli energetyka ma funkcjonować i przynosić zwroty z inwestycji po 2030 r., to musi się zmieniać” – powiedział podczas IV Szczytu Klimatycznego Togetair Stanisław Barański z PKN Orlen.

Reklama

Debata „Zerowa przyszłość netto. W kierunku gospodarki zero- i niskoemisyjnej" miała miejsce podczas IV Szczytu Klimatycznego Togetair, który odbył się w dniach 20-21 kwietnia br. Uczestniczyli w niej: Artur Warzocha, wiceprezes Tauronu, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Client Earth, Marcin Michalski z PKO BP, Rafał Rudziński, prezes Bosch Polska, Jan Tabor, wicedyrektor Lasów Państwowych oraz Stanisław Barański, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej PKN Orlen. Dyskutujący zgodzili się, że transformacja energetyczna jest nieuchronnym procesem do którego Polska musi się jak najlepiej przygotować. Część z nich jest przekonana, że prawidłowo przeprowadzona może przynieść ogromne korzyści całemu społeczeństwu. Jednocześnie kluczowe wyzwanie to zapewnienie stabilnych dostaw energii po akceptowalnej+ przez odbiorców cenie przy dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Wiceszef Tauronu wskazał, że transformacja przyniesie podwójne korzyści. „Najważniejsze jest to, aby usługa w postaci ciepła i energii dotarła do odbiorców końcowych, naszych obywateli, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw w takiej cenie, aby wszystkich było na nie stać. Inwestycja w przyszłość, której efekty już obserwujemy, bo skokowo zwiększają się środki na odnawialne źródła energii, przyniesie korzyść. Z jednej strony będzie ona bardziej przyjazna dla środowiska, z drugiej zwiększy presję na obniżenie cen energii" – stwierdził Artur Warzocha.

Prezes Bosch Polska jest zdania, że jesteśmy w jednym „z ostatnich momentów" na reakcję wobec zmian klimatycznych. „Jeśli dzisiaj nie poczynimy pewnego kosztu, to nie będzie miał kto się cieszyć z zysków z tej inwestycji. Co do konieczności inwestycji w czyste technologie, to nie jest to kwestia wiary, tylko wiedzy. Mamy jeden z ostatnich momentów, w których przedsiębiorstwa, rządy i obywatele muszą się za to zabrać" – podkreślił Robert Rudziński.

Stanisław Barański, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej PKN Orlen stwierdził, że dekarbonizacja to nie tylko kwestia odpowiedzialności społecznej, ale także perspektywa rozwoju biznesu. "Transformacja energetyczna to odpowiedzialność za środowisko i odpowiedzialność społeczna. W kontekście pytania" - czy to bardziej koszt czy inwestycja, zdecydowanie określiłbym transformację energetyczną jako to drugie" - powiedział. Barański dodał, że jako przedstawiciel obszaru strategii PKN Orlen kilka razy w miesiącu odbywa spotkania z inwestorami z Polski, i przede wszystkim z zagranicy, których przedstawiciele - analitycy, ubezpieczyciele, instytucje finansowe - od kilku lat coraz częściej dopytują o inwestycje w zieloną energię. "Jeśli sektor energetyczny ma funkcjonować i przynosić zwroty z inwestycji po 2030 r., musi się zmieniać" – zaznaczył.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Client Earth uważa, że nie mamy systemowego podejścia do polityki klimatycznej w Polsce. „Ustawy o ochronie klimatu obowiązują w 16 krajach UE. Client Earth napisało własny projekt takiej ustawy. Przewiduje ona m.in. cel neutralności klimatycznej do 2050 r., działania mitygacyjne w oparciu o budżety emisyjne a z drugiej strony plany adaptacji" – dodała.

Czytaj też

Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKO BP, Marcin Michalski zauważył, że kluczowe do przeprowadzenia transformacji energetycznej może być rozłożenie ciężaru odpowiedzialności na kilka grup interesariuszy . „Uważamy, że każdy z nas ma istotną rolę do odegrania w zielonej transformacji. W obrocie gospodarczym wszyscy, zarówno strona podażowa, jak i popytowa musi zrozumieć, na czym polega zielona zmiana i jakie wiążą się z nią korzyści. Mamy szeroki zakres ofert finansowania dla odnawialnych źródeł energii, projekty z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, czy elektromobilności" – stwierdził.

Paneliści zastanawiali się jak przejść przez trudny proces transformacji energetycznej, zarówno od strony finansowej, prawnej, technicznej, społecznej, jak i politycznej. Co do jednego w trakcie debaty nie było wątpliwości –duże podmioty gospodarcze będą kołem zamachowym zmian gospodarczych prowadzących do neutralności klimatycznej. Tylko silne podmioty mogą zapewnić, że proces transformacji będzie jednocześnie dynamiczny i bezpieczny z punktu widzenia stabilności dostaw energii.

Reklama

Komentarze

    Reklama