Reklama

Klimat

Warszawa: dodatkowy nabór wniosków na ekologiczne inwestycje

Fot. Pixabay/Skitterphoto
Fot. Pixabay/Skitterphoto

Ruszył dodatkowy nabór dla mieszkańców Warszawy na wnioski o dofinansowanie do: instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania elementów z azbestem, a także przyłączenia budynku do kanalizacji - poinformował stołeczny ratusz.

Jak przekazał ratusz, w czasie epidemii mieszkańcy mogą przesyłać wnioski o dotacje pocztą (na adres ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) lub ich skany mailowo (na adres [email protected]). Wniosek przysłany mailem będzie opracowany w urzędzie, a oryginał warszawiacy będą mogli dostarczyć w dniu podpisywania. Ten dodatkowy nabór trwa do końca maja.

Dotacje można uzyskać m.in. na budowę urządzeń gromadzących wodę opadową i roztopową. Od października 2019 r. indywidualni mieszkańcy Warszawy - ale też spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - mogą otrzymać finansowe wsparcie na urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne), czy zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych - woda nie przesiąka do ziemi, można ją pobierać do ponownego wykorzystania).

W ramach jednego wniosku na ten cel można otrzymać do 4 tys. zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą), do 10 tys. zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Ratusz wskazał dodatkowo, że warszawiacy mogą także skorzystać z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania elementów zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100 proc. kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Ponieważ przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, mieszkańcy Warszawy mogą składać również wnioski o dotację do likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji można otrzymać 4 tys. zł.

Ratusz przypomniał, że w 2019 r. posadzono w Warszawie ok. 130 tys. drzew w miejskich parkach, i lasach, zaś leśnicy otrzymali dodatkowe 43 ha terenu pod zalesienia (na części gruntów rosną już młode olchy, sosny czy dęby.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama