Reklama

Klimat

UOKiK: spada liczba nieprawidłowości w obrocie bateriami i akumulatorami

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Liczba nieprawidłowości w obrocie bateriami i akumulatorami oraz zakwestionowanego towaru spada - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej, o której poinformował UOKiK. W 2018 r. uchybienia stwierdzono u blisko 20 proc. firm, rok później było to ok. 15 proc.

Urząd poinformował w piątek, że Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole wśród przedsiębiorców w czwartym kwartale 2019 roku. Sprawdzono sprzedawców detalicznych i hurtowych oferujących baterie i akumulatory oraz mających w swojej ofercie sprzęt elektroniczny wykorzystujący takie zasilane. Kontrolowano dopuszczalną zawartość rtęci i kadmu we wprowadzanych na rynek bateriach, oznakowanie baterii oraz to, czy przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmują zużyte baterie i akumulatory. 

Jak dodano, w 2019 roku skontrolowano 54 przedsiębiorców, a różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono u 8 z nich (14,8 proc. skontrolowanych). Kontrolą objęto 109 partii baterii oraz 77 partii akumulatorów oraz 42 partie sprzętu zasilanego bateriami lub akumulatorami. W przypadku wyrobów nieprawidłowości stwierdzono jedynie w przypadku 1,83 proc. 

Inspekcja Handlowa wskazała w raporcie pokontrolnym, że w porównaniu do kontroli przeprowadzonej w 2018 r., w 2019 r. nastąpił spadek stwierdzonych nieprawidłowości u przedsiębiorców o 4,4 pkt. proc. W przypadku samych wyrobów ten spadek wyniósł 1,17 pkt. proc. 

"Podsumowując wyniki kontroli (w 2019 r. - PAP) można stwierdzić, że kontrolowani przedsiębiorcy, jak również producenci i importerzy, których wyroby były kontrolowane w zdecydowanej większości przestrzegają postanowień ustawy o bateriach i akumulatorach" - podkreślono. 

Inspekcja wyjaśniła, że nieprawidłowości najczęściej dotyczyły treści kart gwarancyjnych. Jak dodano kontrole spowodowały, że wobec pięciu przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w przypadku jednego żądanie usunięcia nieprawidłowości. Wobec jednej osoby zastosowano pouczenie, a w jednym przypadku skierowano wniosek do sądu. O wynikach kontroli poinformowani zostali też inspektorzy ochrony środowiska oraz urzędy marszałkowskie. (PAP)

Źródło:
PAP

Komentarze