Reklama

Klimat

Unijny nadzór będzie wymagał od banków 10-letniego planu klimatycznego

Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

Banki w Unii Europejskiej muszą mieć dziesięcioletni plan określający, w jaki sposób będą radzić sobie z zagrożeniami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z zarządzaniem (ESG) dla swoich zysków - oświadczył nadzór bankowy bloku.

Coraz więcej pieniędzy przeznacza się na inwestycje przyjazne dla klimatu, a organy regulacyjne chcą, aby inwestorzy mieli rzetelny obraz ekologicznych referencji firmy.

Raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) tworzy zalecenia dla banków i ich nadzorców dotyczące podejścia do ryzyka ESG i pomocy UE w osiągnięciu celów redukcji emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Banki powinny planować strategicznie przez okres co najmniej 10 lat, aby pokazać swoją odporność na różne scenariusze, ujawnić strategiczne cele ESG i ocenić potrzebę opracowania zrównoważonych produktów - podała EBA.

Ryzyko klimatyczne może obejmować zdarzenia „fizyczne” lub związane z pogodą, takie jak powodzie, oraz ryzyko "transformacyjne" wynikające z nagłych zmian wartości aktywów.

Raport EBA dotyczy drugiego filaru podstawowych zasad bankowych, które oceniają sposób zarządzania ryzykiem po stronie pożyczkodawcy.

Oczekuje się, że w dalszej części roku zostaną przedstawione szczegółowe wytyczne dla trzeciego filaru dotyczące ujawniania ryzyk. Prace nad pierwszym filarem lub to, czy rzeczywiste wymogi kapitałowe wymagają zmiany w celu odzwierciedlenia ryzyka ESG, spodziewane są w późniejszym terminie.

Raport opiera się na istniejących inicjatywach UE, takich jak taksonomia definiująca zrównoważony produkt oraz zasady ujawniania informacji dla wszystkich rodzajów firm.

Reklama
Reklama

Europejski Bank Centralny, który reguluje największych pożyczkodawców strefy euro, wykorzysta raport z końca 2022 r. do aktualizacji swojego corocznego przeglądu „SREP”, który sprawdza czy banki posiadają wystarczający kapitał, aby pokryć ryzyko w swoich księgach.

Wszystkie organy nadzoru bankowego z UE będą zobowiązane do zastosowania raportu lub wyjaśnienia wszelkich niedociągnięć.

„Przede wszystkim nacisk na ryzyko związane z klimatem, ponieważ dane są bardziej zaawansowane, ale banki powinny również lepiej identyfikować i rozumieć ryzyko społeczne i związane z zarządzaniem” – powiedział euractiv.com Fabien Le Tennier, ekspert ds. polityki w jednostce ESG ds. ryzyk ESG.

Obecnie banki zazwyczaj planują strategicznie na okres do pięciu lat do przodu.

„Większość naszych rekomendacji nie będzie zaskoczeniem dla banków, ale prawdopodobnie będzie wyzwaniem dla banków, aby spełnić je wszystkie, przynajmniej w najbliższym czasie” - dodał Le Tennier.

Reklama

Komentarze

    Reklama