Reklama

Klimat

UE proponuje zwolnienie prywatnych odrzutowców z podatku paliwowego

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Według Argus Media Komisja Europejska zaproponowała zwolnienie prywatnych odrzutowców i lotów towarowych, dwóch najbardziej zanieczyszczających form transportu, z planowanego unijnego podatku od paliwa lotniczego. Projekt wskazuje, że podatek będzie wprowadzany stopniowo dla lotów pasażerskich, w tym przewożących ładunki.
Projekt, który komisja przedstawi 14 lipca wraz z propozycjami zmian do dyrektywy w sprawie opodatkowania energii z 2003 r., wskazuje, że może istnieć zwolnienie z opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanych do wewnątrzunijnej żeglugi powietrznej w przypadku lotów wyłącznie towarowych. Proponuje, aby państwa UE mogły opodatkować takie loty wyłącznie w kraju lub na podstawie umów dwustronnych lub wielostronnych z innymi państwami członkowskimi.

Komisja obawia się, że opodatkowanie paliwa do lotów wyłącznie cargo wpłynęłoby negatywnie na przewoźników z UE, donosi Argus, dodając, że przewoźnicy z państw trzecich, również mający znaczny udział w wewnątrzunijnym rynku cargo, muszą być zwolnieni z opodatkowania ze względu na umowy na usługi lotnicze.

Tymczasem prywatne odrzutowce będą korzystały ze zwolnienia poprzez zaklasyfikowanie „lotnictwa biznesowego” jako wykorzystywania samolotów przez firmy do przewozu pasażerów lub towarów jako „pomoc w prowadzeniu ich działalności”, jeśli ogólnie uważa się, że nie są one przeznaczone do wynajmu publicznego. Dalej jest coraz lepiej: kolejne zwolnienie dotyczy lotów „rekreacyjnych”, w ramach których samolot jest wykorzystywany do celów „osobistych lub rekreacyjnych” niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Niedawno powstał raport wskazujący, że emisje CO2 z prywatnych samolotów w Europie wzrosły o 31% w latach 2005-2019, a loty do popularnych miejsc znacznie wzrosły w okresie wakacyjnym. 

Reklama
Reklama

Projekt może ulec zmianie przed 14 lipca i nie zawiera wszystkich istotnych załączników ze stawkami podatkowymi. Aby wejść w życie, musi zostać zaakceptowany przez wszystkie 27 państw członkowskich UE, a w nadchodzących miesiącach może ulec znaczącym zmianom. Propozycja Komisji z kwietnia 2011 r. dotycząca aktualizacji unijnych przepisów dotyczących opodatkowania energii nie powiodła się po tym, jak ministrowie finansów nie osiągnęli jednomyślności w 2014 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama