Reklama

Klimat

Świadomość, edukacja, odpowiedzialność i działanie – eksperci o poprawie jakości powietrza na Podkarpaciu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

25 sierpnia w stolicy Podkarpacia odbyła się debata „Rzeszów kocha czyste powietrze”, zorganizowana przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). O tym jak skutecznie walczyć o czyste powietrze rozmawiali przedstawiciele władz regionu oraz eksperci. Wspólnie dyskutowali, które działania są najbardziej efektywne i optymalne kosztowo. Przedstawiciele branży energetycznej zwracali też uwagę na korzyści płynące z kogeneracji i taryf antysmogowych.

Eksperci i przedstawiciele sektora energetycznego oraz władze regionu Podkarpacia podczas dyskusji zgodnie ocenili, że edukacja w zakresie walki o czyste powietrze w Polsce przynosi efekty i jest potrzebna. Jednym z przykładów działań w tym obszarze jest kampania „Energetyka kocha czyste powietrze”, zainicjowana przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). W jej ramach eksperci sektora energetycznego spotykają się z lokalnymi społecznościami podczas publicznych debat. W ich trakcie wyjaśniają prawdziwe przyczyny zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

Zmiany w prawie, kolejne inwestycje czy programy pomocowe nie przyniosą spodziewanych efektów jeśli nie będzie społecznego zrozumienia problemu jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Dlatego tak ważna jest edukacja i podnoszenie świadomości Polaków o szkodliwym wpływie smogu na nasze życie. Rolą PKEE jest informowanie o tym co najbardziej przyczynia się do powstawania tego zjawiska i jak można mu zapobiegać – podsumował debatę Maciej Kość, Dyrektor PKEE.

W dyskusji nad poprawą stanu powietrza bardzo ważny był głos przedstawicieli władz regionu. Szczegółowo omawiano m.in. uchwałę antysmogową dla województwa podkarpackiego. Wprowadza ona wiele istotnych regulacji, takich jak m.in. harmonogram wymiany kotłów. Województwo podkarpackie umożliwia także dofinansowanie indywidualnych inwestycji w domowe instalacje cieplne ze środków Unii Europejskiej.

W walce ze smogiem kluczową rolę odgrywają świadomość, edukacja, odpowiedzialność i działanie – powiedział Janusz Hamryszczak, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla. Obecnie najważniejsze zadanie, przed którym stoimy – i to nie tylko na Podkarpaciu, ale w całym kraju – to uświadomienie społeczeństwa jak ważnym problemem jest smog i dlaczego powinniśmy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku – dodał.

Z raportu PKEE „Energetyka kocha czyste powietrze” jasno wynika, że za powstawanie smogu odpowiedzialna jest przede wszystkim niska emisja, czyli spalanie złej jakości paliw stałych i odpadów w starych, nieefektywnych domowych instalacjach grzewczych. Istotnym problemem są także zanieczyszczenia powodowane przez indywidualny transport samochodowy.

Do walki o czyste powietrze trzeba podejść systemowo. Dlatego spotkania z ekspertami są potrzebne by wytłumaczyć jak dużo zależy od naszych indywidualnych decyzji. Już sam wybór sposobu ogrzewania bądź środka transportu ma znaczenie. Energetyka zawodowa może pomóc w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza i zaoferować najkorzystniejsze rozwiązania – zarówno pod względem efektywności jak i kosztów – powiedział dr inż. Janusz Zyśk z AGH, ekspert PKEE i współautor raportu „Energetyka kocha czyste powietrze”.

Debaty takie jak „Rzeszów kocha czyste powietrze” są też polem wymiany doświadczeń i opinii między lokalnymi społecznościami, a regionalnymi dostawcami energii i ciepła. Uczestnicy spotkań mogą nie tylko zadać pytania przedstawicielom sektora energetyki, ale również zasugerować najkorzystniejsze z ich punktu widzenia rozwiązania.

jw/PKEE

  • PKEE
Reklama

Komentarze

    Reklama