Reklama

Klimat

Śląsk: Ok. 26 mln zł na walkę z niską emisją

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

O podziale między 30 gmin blisko 26 mln zł z budżetu prowadzonego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM) Programu Ograniczania Niskiej Emisji zdecydowało w środę zgromadzenie GZM. Dotowane będą m.in. termomodernizacje budynków gminnych oraz budowy instalacji OZE.

Uruchomiony w ub. roku w GZM "Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji" dysponował w 2020 r. budżetem ok. 90 mln zł, który został podzielony na dofinansowanie ponad 100 projektów. Niemal połowa z nich dotyczyła termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych stanowiących własność gmin.

GZM dotowała też inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła, podłączaniu budynków do sieci ciepłowniczych i budowie instalacji odnawialnych źródeł energii. Niektóre dotacje wsparły budowę lub modernizacje oświetlenia ulic, chodników czy infrastruktury rowerowej. W przypadku części inwestycji dotacje programu stały się źródłem wkładu własnego w projektach unijnych.

W tegorocznym budżecie Metropolii na wsparcie działalności gmin członkowskich GZM w Programie Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zarezerwowano ok. 14,6 mln zł. Do programu dodatkowo trafiło ok. 13,5 mln zł, których nie zdążono wykorzystać w ub. roku. Pełny budżet PONE wynosi więc ok. 28,1 mln zł.

W środę zgromadzenie GZM zdecydowało o zatwierdzeniu listy, na której znalazły się 44 projekty 30 gmin. Największe jednostkowe dotacje trafią do Mysłowic (3 mln zł na termomodernizację tamtejszego przedszkola nr 5) oraz do Gliwic (2,26 mln zł na "Kompleksową termomodernizację budynków wraz ze zmianą systemów ogrzewania w 2021 r.").

image

 

Prócz termomodernizacji budynków gminnych oraz budowy odnawialnych źródeł energii projekty obejmują także modernizacje systemów oświetlenia, inwestycje związane z węzłami przesiadkowymi czy infrastrukturą przystankową. Pozyskane dotacje gminy będą inwestować również w budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Wykorzystanie 25,8 mln zł z budżetu PONE obejmującego łącznie 28,1 mln zł oznacza, że w ciągu roku samorządy mogą się jeszcze ubiegać o dofinansowanie z puli ok. 2,1 mln zł, która pozostała do podziału.

W środę zgromadzenie GZM zdecydowało też o podziale blisko 10 mln zł z budżetu Metropolii między 34 gminy na realizację projektów w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności mającego niwelować różnice rozwojowe poszczególnych miast i gmin członkowskich. Także w tym przypadku tegoroczny budżet przedsięwzięcia nie został jeszcze wyczerpany.

Reklama

Komentarze

    Reklama