Reklama

Klimat

Sejmowe komisje za podniesieniem kar w przepisach dot. uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Sejmowe komisje poparły poprawkę zwiększającą kary w projekcie zmian w ustawach o ochronie środowiska i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych. Nowe przepisy dotyczą głównie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o emitowanych zanieczyszczeniach.

Rekomendowana pozytywnie przez komisje ds. energii i ochrony środowiska poprawka zgłoszona w II czytaniu zakłada podniesienie górnej granicy kary za niezapewnienie przez prowadzącego instalację odpowiedniej jakości przekazywanych danych. Dolna granica ma wynosić 500 zł, górna - wzrosnąć z 5000 zł do 25 tys. zł.

Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Chodzi głównie o dostosowanie prawa w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Według projektu nowe rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia liczby dokumentów przekazywanych do KE. Projektowane przepisy dotyczą także kar pieniężnych nakładanych na prowadzących instalację.

W projekcie m.in. wprowadza się obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Projektowane przepisy wprowadzają też inne sankcje administracyjne dla prowadzących instalację. Kara pieniężna w wysokości 5000 zł będzie mogła być nakładana za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu. Kara może zostać nałożona za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów. Nowe przepisy wprowadzają też karę za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów przez zakład. Jej wysokość określono na 200 zł.

Nowe przepisy regulują też kwestie przepływu informacji i danych pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ministrem właściwym ds. klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, potrzebnych do sporządzenia i przekazania sprawozdań. 

Reklama
Reklama

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama