• Partner główny
    Logo Orlen

Klimat

Rząd chce, aby do 2050 r. jedna piąta budynków była energooszczędna

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Do 2050 r. 66 proc. budynków doprowadzonych będzie do standardu pasywnego, a 21 proc. - energooszczędnego - wynika z projektu uchwały ws. Długoterminowej Strategii Renowacji, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Przedłożenie Komisji Europejskiej strategii jest jednym z warunków uruchomienia środków unijnych dla Polski.

Za opracowanie projektu uchwały odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak wyjaśnia resort, strategia przedstawia kompleksową diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego. Prezentuje też ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050.

Dokument zawiera wytyczne dotyczące dalszego kształtowania polityki publicznej w obszarze wsparcia renowacji budynków, a także trzy scenariusze (w tym scenariusz rekomendowany) termomodernizacji zasobów budowlanych do 2050 r.

Według scenariusza rekomendowanego, do 2050 r. 66 proc. budynków zostanie doprowadzonych do standardu pasywnego, a 21 proc. - do standardu energooszczędnego. Pozostałe 13 proc. budynków, których z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie da się tak głęboko zmodernizować, trafią do przedziału efektywności 90-150 kWh/(m kw. na rok).

Wedle dokumentu, "średnie tempo renowacji wynosi około 4 proc., przy czym tempo głębokiej termomodernizacji do najwyższego standardu nie przekracza istotnie 3 proc., a ten poziom jest osiągany dopiero po roku 2035, co zapewnia wystarczający czas do zbudowania odpowiednich kompetencji i potencjału wśród dostawców niezbędnych rozwiązań technologicznych" - podano.

Reklama

Reklama

Jak argumentuje projektodawca, termomodernizacja pozwala na uzyskanie w budynkach mieszkalnych oszczędności energii końcowej sięgającej 147 TWh (co wynosi ok. 75 proc. obecnego poziomu ich zapotrzebowania na energię końcową), uzyskanie redukcji emisji CO2 o ponad 37 mln ton rocznie (ok. 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych w Polsce) oraz redukcji emisji pyłów o ok. 89 tys. ton rocznie (co stanowi ok. jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce).

Jak wskazano w uzasadnieniu, zapisane w strategii działania mają zmierzać do poprawy efektywności energetycznej sektora budowlanego, redukcji emisji CO2 oraz poprawy jakości powietrza.

"Działania te w konsekwencji doprowadzą nie tylko do poprawy tkanki budowlanej w Polsce oraz wypełnienia wymogów nakładanych przez Komisję Europejską, ale również polepszą komfort życia i zdrowie obywateli, szczególnie osób ubogich energetycznie i będą stanowić wsparcie dla gospodarki kraju poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy, efektywniejsze dystrybuowanie środków finansowych na termomodernizację budynków, a tym samym stworzenia sprzyjających warunków dla inwestorów i firm budowlanych oraz właścicieli budynków jedno- i wielorodzinnych" - napisano.

Strategia, po przyjęciu przez rząd, zostanie przedłożona Komisji Europejskiej. Jak podkreślono, jest to jeden z warunków uruchomienia dla Polski środków UE w perspektywie 2021-2027 r.
Planowany termin przyjęcia projektu uchwały przez rząd to I kwartał tego roku.

Źródło:
PAP

Komentarze