Reklama

Klimat

Rząd chce, aby do 2050 r. jedna piąta budynków była energooszczędna

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Do 2050 r. 66 proc. budynków doprowadzonych będzie do standardu pasywnego, a 21 proc. - energooszczędnego - wynika z projektu uchwały ws. Długoterminowej Strategii Renowacji, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Przedłożenie Komisji Europejskiej strategii jest jednym z warunków uruchomienia środków unijnych dla Polski.

Za opracowanie projektu uchwały odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak wyjaśnia resort, strategia przedstawia kompleksową diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego. Prezentuje też ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050.

Dokument zawiera wytyczne dotyczące dalszego kształtowania polityki publicznej w obszarze wsparcia renowacji budynków, a także trzy scenariusze (w tym scenariusz rekomendowany) termomodernizacji zasobów budowlanych do 2050 r.

Według scenariusza rekomendowanego, do 2050 r. 66 proc. budynków zostanie doprowadzonych do standardu pasywnego, a 21 proc. - do standardu energooszczędnego. Pozostałe 13 proc. budynków, których z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie da się tak głęboko zmodernizować, trafią do przedziału efektywności 90-150 kWh/(m kw. na rok).

Wedle dokumentu, "średnie tempo renowacji wynosi około 4 proc., przy czym tempo głębokiej termomodernizacji do najwyższego standardu nie przekracza istotnie 3 proc., a ten poziom jest osiągany dopiero po roku 2035, co zapewnia wystarczający czas do zbudowania odpowiednich kompetencji i potencjału wśród dostawców niezbędnych rozwiązań technologicznych" - podano.

Reklama

Reklama

Jak argumentuje projektodawca, termomodernizacja pozwala na uzyskanie w budynkach mieszkalnych oszczędności energii końcowej sięgającej 147 TWh (co wynosi ok. 75 proc. obecnego poziomu ich zapotrzebowania na energię końcową), uzyskanie redukcji emisji CO2 o ponad 37 mln ton rocznie (ok. 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych w Polsce) oraz redukcji emisji pyłów o ok. 89 tys. ton rocznie (co stanowi ok. jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce).

Jak wskazano w uzasadnieniu, zapisane w strategii działania mają zmierzać do poprawy efektywności energetycznej sektora budowlanego, redukcji emisji CO2 oraz poprawy jakości powietrza.

"Działania te w konsekwencji doprowadzą nie tylko do poprawy tkanki budowlanej w Polsce oraz wypełnienia wymogów nakładanych przez Komisję Europejską, ale również polepszą komfort życia i zdrowie obywateli, szczególnie osób ubogich energetycznie i będą stanowić wsparcie dla gospodarki kraju poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy, efektywniejsze dystrybuowanie środków finansowych na termomodernizację budynków, a tym samym stworzenia sprzyjających warunków dla inwestorów i firm budowlanych oraz właścicieli budynków jedno- i wielorodzinnych" - napisano.

Strategia, po przyjęciu przez rząd, zostanie przedłożona Komisji Europejskiej. Jak podkreślono, jest to jeden z warunków uruchomienia dla Polski środków UE w perspektywie 2021-2027 r.
Planowany termin przyjęcia projektu uchwały przez rząd to I kwartał tego roku.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama