Reklama

Klimat

Rozpoczęto konsultacje społeczne ws. programu ochrony wód morskich

Fot. Flickr
Fot. Flickr

Trzy miesiące potrwają rozpoczęte w piątek w Gdańsku konsultacje społeczne nt. aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM), zakładającego prawie 60 zadań na rzecz poprawy czystości Bałtyku. Konsultacje pod hasłem „Chroń morze” organizują ministerstwo infrastruktury i Wody Polskie.

Morze Bałtyckie przy 53 m średniej głębokości i stosunkowo małej powierzchni jest zbiornikiem o małym zasoleniu. Te cechy powodują, że basen jest narażony na ciągły wpływ do niego słodkich wód bogatych w biogeny z rolnictwa i ścieków komunalnych.

„Skutki eutrofizacji Bałtyku dotykają organizmy wodne, ale także każdego wypoczywającego nad morzem. Najbardziej znanym i widocznym tego efektem są masowe zakwity sinic. To coraz częstsze zjawisko pojawiające się na Morzu Bałtyckim jest efektem jego przeżyźnienia. Chcemy powstrzymać ten proces” – powiedział na konferencji prasowej w Gdańsku prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca. Wyjaśnił, że aPOWM zakłada podjęcie prawie 60 działań, z których większość dotyczy redukcji biogenów, głównie fosforu i azotu.

„Chcemy zredukować te biogeny rocznie w ilości azotu o ponad 60 tys. ton i fosforu o ponad 5 tys. ton. Są to działania długoterminowe, bowiem morze jako duży akwen stosunkowo powoli reaguje na zmiany chemiczne wody. Warto wiedzieć, że wody Bałtyku wymieniają się co 25 lat, więc takie realne skutki możemy osiągnąć dopiero po kilkunastu, kilkudziesięciu latach” – dodał szef Wód Polskich. Podkreślił, że aż 48 procent odpadów dopływających do Bałtyku rzekami pochodzi z gospodarstw domowych.

Sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Gróbarczyk podkreślił, że zastopowanie degradacji Morza Bałtyckiego zależy głównie od tego, co dzieje się na lądzie.

Pierwszy program ochrony wód morskich został przyjęty rozporządzeniem rządu w 2017 r. Rozpoczęte w piątek konsultacje nad aktualizacją tego dokumentu potrwają do 5 października.

Źródło:PAP

Komentarze