Reklama

Klimat

PSG zainaugurowało program walki o czyste powietrze w Zakopanem [RELACJA]

Fot.: Energetyka24.com
Fot.: Energetyka24.com

W piątek 21 września w Zakopanem odbyła się inauguracja programu „Przyłącz się, liczy się każdy oddech!”, stworzonego przez Polską Spółkę Gazownictwa. Przy okazji tego spotkania, przedstawiciele lokalnych władz, PSG, PGNIG i lokalna poseł na Sejm Anna Paluch omawiali także kwestie rozwoju sieci gazowniczej w regionie oraz konsekwencje wdrożenia niedawno uchwalonego rządowego programu Czyste Powietrze dla Zakopanego.

Wiceprezes PGNiG Radosław Bartosik przedstawił założenia programu i poinformował, dlaczego jego realizacja jest jednym z ważniejszych wyzwań fundacji PGNIG: „Działania na rzecz walki o czyste powietrze podejmujemy w całej Grupie Kapitałowej PGNiG. Poprzez nasze kampanie chcemy edukować społeczeństwo i zachęcać do korzystania z ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny”, powiedział Bartosik. Przy okazji przedstawiono także postępy prac Grupy w regionie, mające zmierzać do zmniejszania konieczności wykorzystywania szkodliwych dla środowiska paliw: „planujemy m.in. połączenie gazowe przez Gubałówkę”.

Głos zabrał także burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Wyraził on chęć bliskiej i efektywnej współpracy miasta z Polską Spółką Gazownictwa i wolę ułatwiania realizacji wszelkich inwestycji związanych z energetyką. Dodatkowo burmistrz podkreślił, że według Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, Zakopane spośród wszystkich miast Małopolski ma najlepszą sytuację wyjściową: „W województwie małopolskim Zakopane jest liderem w jakości powietrza”, powiedział Dorula.

Następnie krótki wykład na temat szkodliwości smogu wygłosił dr Artur Badyda, kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Podkreślił on, iż ciągle największym źródłem zanieczyszczenia środowiska jest spalanie paliw stałych. Wskazano także, iż smog ciągle jest jednym z największych zagrożeń dla życia Polaków: „wg najnowszych badań, zanieczyszczenie powietrza zajmuje 8 miejsce wśród czynników zagrażających zdrowiu naszych obywateli”, powiedział dr Badyda.

W części pytań z sali poseł Anna Paluch odpowiadała na pytanie związane z niską jakością paliw wykorzystywanych w niektórych polskich biznesach. "Nie można kotłowniom zabronić korzystać z paliwa węglowego niespełniającego kryteriów programu Czyste Powietrze", argumentowała poseł. 

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie przekazania urządzenia do pomiaru jakości powietrza, które już wkrótce zostanie zamontowane w miejscu najlepiej służącym mieszkańcom gminy, a także listu intencyjnego związanego z dalszą współpracą PSG i miasta Zakopane.

Komentarze