Reklama

Klimat

Prezes HPE Polska dla E24: Walka ze zmianami klimatu dotyczy nie tylko energetyki [WYWIAD]

Autor. materiały prasowe

O roli branży technologicznej w walce ze zmianami klimatu porozmawialiśmy z Michałem Zajączkowskim, prezesem Hewlett Packard Enterprise Polska.

Reklama

Jakub Kajmowicz: W przypadku jednych firm związek z polityką klimatyczną jest raczej oczywisty, w przypadku innych – nieco mniej. Proszę mi przebaczyć, ale instynktownie (i być może trochę niesprawiedliwie) zaliczam HPE do tej drugiej grupy. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? W jaki sposób takie firmy jak Wasza mogą włączać się w realizację polityki klimatycznej?

Reklama

Michał Zajączkowski: W HPE liczymy się z unijnymi celami klimatycznymi zawartymi w Nowym Zielonym Ładzie. Zadeklarowaliśmy całkowitą redukcję emisji CO2 w naszym łańcuchu wartości do 2050 roku. Już w 2020 roku osiągnęliśmy 62% redukcji emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności operacyjnej w porównaniu z poziomami z 2016 roku. To też oznacza, że przekroczymy nasz cel w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej 5 lat przed terminem.

Projektujemy rozwiązania w duchu zrównoważonego rozwoju. Nasza flagowa usługa - HPE GreenLake to technologicznie zaawansowana platforma, zawierająca szereg rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, świadczonych w tzw. modeluas a service. Rozwiązania te są dostępne w chmurze, na serwerach firmy, a także na brzegu sieci. HPE GreenLake spełnia oczekiwania konsumentów, jednocześnie odpowiadając na wyzwania klimatyczne. Poprzez rozliczenia w systemie pay-per-use (płać za to, z czego korzystasz), rozwiązanie eliminuje początkowe inwestycje w infrastrukturę IT oraz obniża całkowity koszt posiadania technologii. Tym samym model ten zapobiega nadmiernemu zakupowi IT, rozwiązuje problem e-odpadów oraz pozwala obniżyć zużycie energii. Według badania Forrester z 2020 r. wśród odbiorców naszej technologii, korzystanie z HPE GreenLake zmniejsza koszty energii o ponad 30%, a ślad węglowy o ok. 50% w porównaniu z modelem tradycyjnym.

Reklama

Czyli mówiąc innymi słowy: w pewnym sensie gospodarka obiegu zamkniętego...

Modelas a service zakłada, że producent pozostaje właścicielem produktu i zachowuje odpowiedzialność w całym cyklu jego użytkowania. W HPE po zakończeniu okresu użytkowania odpowiadamy także za odebranie sprzętu od klienta i przygotowanie w całości lub jego komponentów do ponownego użycia.

A co to dokładnie oznacza?

W praktyce, gospodarkę obiegu zamkniętego realizujemy za pomocą odnowienia zużytej technologii. W tym celu powstały ośrodki Technology Renewal Centers - największe na świecie centra odzysku sprzętu IT. Odnawiamy m.in. serwery, pamięci masowe, zasoby sieciowe, laptopy, tablety, drukarki również należące do innych marek. Obecnie HPE zarządza dwoma centrami o łącznej powierzchni ponad 4 ha, które zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W samym 2020 roku nasze zakłady przetworzyły łącznie ponad 3,1 miliona jednostek technologii. Z tej puli prawie 90% technologii zostało ponownie wprowadzone na rynek i przywrócone do aktywnego użytku, reszta została poddana recyklingowi. Odzyskujemy technologię aż z 58 krajów na całym świecie dzięki sieci naszych partnerów handlowych.

Czytaj też

Nie ulega wątpliwości, że walka ze zmianami klimatu ma charakter wieloobszarowy. Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że na koniec prawie wszystko sprowadza się tutaj do postępu technologicznego.

Warto tu wymienić kilka przedsięwzięć, w których została wykorzystana nasza technologia. Takim przykładem jest australijska firma Carneige, która opracowała technologię CETO. Polega ona na wychwytywaniu energii z fal oceanicznych i przekształceniu jej w energię elektryczną. Technologia ta opiera się na rozwiązaniu HPE dla superkomputerów HPC high-performane computing), które przetwarzają ogromne ilości danych i dokonują olbrzymich obliczeń. Nieprzewidywalna natura fal oraz ekstremalne warunki środowiska oceanicznego sprawiają, że wychwytywanie energii to złożone wyzwanie analityczne. Superkomputer pomaga przyspieszyć prace projektowe, ponieważ pozwala zrozumieć, w jaki sposób fale wpływają na pozyskanie energii oceanicznej.

Polityka klimatyczna to jednak zbiór działań, który wykracza poza sektor energetyczny.

Kolejnym przykładem jest współpraca z organizacją non-profit CGIAR w celu identyfikacji wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywności, które nasiliła pandemia. CGIAR zrzesza międzynarodowe organizacje w ponad 100 krajach, które pracują w zakresie badań nad zmniejszaniem ubóstwa, zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego oraz dbaniem o zasoby naturalne. Badaczom zależało na analizie wielu zmiennych, takich jak wydajność upraw, dane pogodowe czy działalność gospodarcza. Wymagało to dużej mocy obliczeniowej oraz szybkiej analizy. Dostarczyliśmy więc rozwiązanie architektury obliczeniowej, które pomogło im szybciej przeanalizować globalne dane.

Nasze superkomputery wspierają również wiele projektów pogodowych, ulepszając precyzję prognostyki pogody, w tym przewidywanie pożarów lasów, huraganów, suszy, powodzi oraz burz słonecznych. Tutaj przykładem jest nasza współpraca z National Center for Atmospheric Reserach, centrum badań, które skupia się na pogłębianiu wiedzy z zakresu nauki o Ziemi, zmian klimatycznych oraz aktywności słonecznej. Superkomputer HPE będzie wspierał badania na temat potencjalnych zagrożeń atmosferycznych, od ciężkich warunków pogodowych po zmiany klimatyczne, pomagając poszerzyć wiedzę potrzebną do lepszego prognozowania, a tym samym wzmacniając odporność społeczeństwa na potencjalne katastrofy.

Niemniej jednak, każda organizacja może dołączyć się do służby w sprawie klimatu, choćby poprzez świadome korzystanie z technologii. Przykładem jest węgierski Bank MKB, który dzięki wykorzystaniu modeluas a service, zredukował fizyczne urządzenia o 70%, a liczbę serwerów z 120 do 30, tym samym zmniejszając swój ślad węglowy. Dostarczyliśmy wówczas specjalną infrastrukturę IT pod nazwą HPE Synergy, która pomaga w sposób dynamiczny zarządzać zasobami technologicznymi firmy.

Dziękuję za rozmowę.

Reklama

Komentarze

    Reklama