• Partner główny
    Logo Orlen

Klimat

Powódź? Susza? Retencja! Woda ropą XXI wieku?

Fot. Archiwum Forum Ekonomicznego
Fot. Archiwum Forum Ekonomicznego

Jeszcze przed kilkoma dekadami katastrofalne powodzie, długotrwałe susze i deficyt wody były problemami nękającymi inne kontynenty. Jednak gwałtowne zmiany klimatu spowodowały, że te klęski żywiołowe coraz bardziej zagrażają Europie. Do tego woda staje się surowcem coraz bardziej deficytowym, również w miejscach, w których dotychczas jej nie brakowało. Dlatego organizatorzy Forum Ekonomicznego 2020 obecną rolę wody porównali z ropą naftową – strategicznym surowcem, pozwalającym na szybki rozwój cywilizacji w XX w.

W dobie zmian klimatycznych należy wypracować spójną politykę ograniczającą negatywne konsekwencje zjawiska deficytu wody. Jednym z elementów takiej polityki jest państwowy program optymalnego wykorzystania zasobów wody. Do tej pory nie powstał żaden kompleksowy dokument skupiający w sobie wieloaspektowe działania strategiczne na rzecz rozwoju i wdrażania tego środka. Czy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z partnerami z sektora rządowego i świata nauki, Krajowy Program Rozwoju Retencji jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i zagrożenia?

O tym dyskutować będą uczestnicy panelu „Powódź? Susza? Retencja! Woda ropą XXI wieku?”. Udział w nim zapowiedział pięciokrotny uczestnik konferencji organizowanych przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich - Jan Krzysztof Ardanowski, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Towarzyszył mu będzie Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego i gość siedmiu edycji konferencji. Swoimi opiniami podzielą się także prof. Paweł Rowiński – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk i Łukasz Kozub - przewodniczący zarządu Centrum Ochrony Mokradeł.

Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego 2020 jest  Województwo Małopolskie.

Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 8 - 10 września 2020 r. w Karpaczu. Rejestracja: https://www.forum-ekonomiczne.pl/rejestracja/ (materiały prasowe)

Komentarze