Reklama

Klimat

Podpisano umowy dot. Programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Fot. Ministerstwo Klimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu

Łagodzenie zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i redukcja emisji CO2 to główne cele Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” uruchomionego w ramach Funduszy Norweskich i EOG. 

Umowy ws. nowego Programu podpisali 7 lutego 2020 r. minister klimatu Michał Kurtyka, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Olav Myklebust.

Jak podkreślił minister Kurtyka to ważny dzień dla sygnatariuszy porozumienia, a przede wszystkim beneficjentów projektów środowiskowych Programu.

Dwa lata przygotowywaliśmy się do wdrażania Programu, konsultując tematy z naszymi partnerami, wsłuchując się w głosy interesariuszy tego procesu, analizując polskie potrzeby, wynikające z  badań i bogatych doświadczeń we wdrażaniu środków krajowych i zagranicznych – powiedział minister klimatu.

„Definiowaliśmy cele środowiskowe, jednocześnie mając na uwadze inne ważne czynniki funkcjonowania państwa i społeczeństwa – walkę z ubóstwem energetycznym, promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez edukację oraz uwzględnianie potrzeb różnych grup – samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych” – dodał.

Zwiększenie zaangażowania NFOŚiGW

Szef resortu klimatu poinformował, że została podjęta decyzja o wzmocnieniu rezultatów Programu, poprzez przeznaczenie dodatkowych 115 mln euro ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program pożyczkowy dla beneficjentów projektów z obszaru „Energia”.

Współpraca z partnerami

Minister klimatu podkreślił, że liczy na dalszą, owocną współpracę z państwami – darczyńcami oraz Krajowym Punktem Kontaktowym, czyli Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Chcemy w naszych projektach promować ideę współpracy dwustronnej z instytucjami z państw – darczyńców, wymianę doświadczeń i wiedzy, ułatwiać kontakty zainteresowanych stron. Te działania są możliwe przy wsparciu, jakie otrzymujemy od instytucji partnerskich – zaznaczył minister Kurtyka. Przed nami bardzo napięty i ambitny harmonogram działań – 12 konkursów dot. przyrody, energii, GOZ, klimatu, skierowanych do różnych grup beneficjentów. To ogromne wyzwanie dla instytucji wdrażających – Ministerstwa Klimatu przy wsparciu NFOŚiGW – powiedział.

Już dziś zapraszam na konferencję inaugurującą Program, która odbędzie się w Warszawie 3 marca. Będzie to okazja do uzyskania informacji nt. obszarów wsparcia i planowanych konkursów – dodał.

Reklama

Komentarze

    Reklama