Reklama

Klimat

Podlaskie: Wody Polskie ogłaszają przetargi na inwestycje w ramach planu "Stop suszy!"

Fot. Pexels
Fot. Pexels

22 różne inwestycje, których celem ma być lepsze gospodarowanie wodą i lepszy bilans wodny chce przeprowadzić regionalny zarząd w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ogłaszane są kolejne przetargi na te inwestycje.

Przetargi obejmują przygotowanie dokumentacji i realizację robót, które są zaplanowane do 2022 r. Wody Polskie mają na to przeznaczyć 18 mln zł.

Chodzi o różne prace takie jak modernizacje, naprawy przepustów, jazów, zastawek, progów piętrzących, przebudowy koryt cieków wodnych, które będą realizowane w Podlaskiem, Warmińsko-Mazurskiem i Mazowieckiem - na terenie działania Wód Polskich w Białymstoku.

"W ramach działań inwestycyjnych przywrócona zostanie dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, która zapewni odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów, ale również retencję wód w okresach suszy" - poinformowała w środę w komunikacie rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Inwestycje w tzw. retencję korytową są elementem planu "Stop suszy!".

"Retencja korytowa to nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu +Stop Suszy!+, które ma na celu poprawę zdolności retencyjnych rzek, kanałów i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń piętrzących. Dzięki temu, w okresach niżówek i niedoborów opadów, w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, które zapewni przekierowanie wód do rowów melioracyjnych" - tłumaczy Giełażyn-Sasimowicz.

Inwestycje będą prowadzone na terenie zarządu zlewni Augustów na Kanale Kuwaskim, Kanale Odpływowym, Kanale Szymańskim, rzekach: Słuczka, Małkin, Wołkuszanka, Puńsk. Na terenie zarządu zlewni w Białymstoku prace planowane są na rzekach: Supraśl, Kulikówka, Kanał E Suraż, Czarna, Szeroka Struga, Ciek spod Sofipola, Ciek Tatarczny.

Wody Polskie w Białymstoku będą też modernizować urządzenia wodne na terenach zarządu zlewni w Olsztynie (rzeka Guber) i Giżycku (Warmińsko-Mazurskie; rzeka Jędzelówka) oraz Ostrołęce (Mazowieckie; rzeka Mała Rozoga, Ostracha, Kanał Kaczor, Kanał C Karaska, Kanał Koty, Doprowadzalnik M).

Już ogłoszono np. przetargi na inwestycje na rzece Guber, w kolejnych dniach będą ogłaszane te, którą są planowane na rzekach Słuczka i Kulikówka. Otwarcie ofert zaplanowano na czerwiec - poinformowała Giełażyn-Sasimowicz.

Jak informowały wcześniej Wody Polskie, ogólnopolski projekt "Stop suszy!" (dofinansowany z UE), skonsultowany w całym kraju, jest kompleksowym planem różnych działań 2018-2020, których celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy. Wody Polskie tłumaczyły w trakcie regionalnych konsultacji tego planu, że jest to dokument strategiczny zbierający działania związane z zapobieganiem skutkom suszy, która staje się coraz większym problemem, zwłaszcza w rolnictwie.

W planie tym są - jak informowano w trakcie konsultacji - np. propozycje różnych inwestycji dla poszczególnych regionów, by poprawić retencję wody, zwiększać jej zasoby, ale też propozycje działań edukacyjnych.

Wody Polskie w Białymstoku podawały wcześniej, że na ich terenie jest ok. 15 tys. rowów melioracyjnych, "dziesiątki tysięcy" różnych budowli piętrzących wodę, 450 jazów do nawodnień w rolnictwie.

Źródło:PAP

Komentarze