Reklama

Klimat

NFOŚiGW udzieli pożyczki na walkę Śląska ze smogiem

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Niemal 21 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na walkę ze smogiem trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do spółki Weglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej. Firma korzystając z tego wsparcia zbuduje instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Mikołaj.

Projekt pn. „Dostosowanie istniejących kotłów w EC Mikołaj do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”, będzie realizowany przez beneficjenta do końca 2021 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia został oszacowany na 33 959 070 zł. Pożyczkę preferencyjną w wysokości 20 700 000 zł przewidziano na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2034 r. Jej udzielenie zostało potwierdzone zawarciem umowy w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Podpisali ją 22 czerwca br.: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. Jerzy Warmuziński.

Zbudowanie instalacji oczyszczania spalin pozwoli znacznie ograniczyć emisję pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu przez kotły Elektrociepłowni Mikołaj. Odazotowanie spalin ma następować metodą niekatalityczną SNCR, a ich odsiarczanie – metodą suchą z użyciem instalacji odpylania. W ramach inwestycji zostanie także zbudowany system ciągłego pomiaru stężeń zanieczyszczeń w spalinach.

Wydajność instalacji wyniesie 333 800 m3/h. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny, którego termin osiągnięcia przewidziano na koniec 2022 r., to: ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 271.3 Mg/rok, ograniczenie emisji tlenków azotu o 23.4 Mg/rok, oraz ograniczenie emisji pyłów o średnicy w przedziale 2,5-10 mikrometra o 48.00 Mg/rok.

Realizacja inwestycji w całości dotyczy starań na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Elektrociepłownia Mikołaj (główny dostawca ciepła dla odbiorców komunalnych w Rudzie Śląskiej) jest zobligowana do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery od 2023 r. zgodnie z zapisami Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Wdrożenie instalacji oczyszczania spalin w zakresie wskazanym w niniejszym projekcie jest zatem warunkiem koniecznym dla dalszego funkcjonowania tego zakładu od 2023 r.

Przedsięwzięcie w Rudzie Śląskiej to kolejny, ważny krok na drodze działań antysmogowych w południowej Polsce. Przekazanie środków finansowych przez NFOŚiGW umożliwia program priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu. Program ten jest zgodny z polityka ekologiczną, kreowaną przez Ministerstwo Środowiska.

(PAP/jk)

Reklama

Komentarze

    Reklama