Reklama

Klimat

NFOŚiGW: pieniądze z UE na lepszy klimat w Małopolsce i czystą Pilicę

Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

Na wsparcie transformacji energetycznej Małopolski oraz na poprawę jakości wód w zlewni Pilicy z unijnego programu LIFE przeznaczonych zostanie ok. 20 mln euro oraz ok. 50 mln zł z NFOŚiGW.

W piątek podczas konferencji on-line zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowano dwa projekty, które otrzymają wsparcie z unijnego programu LIFE oraz Funduszu.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy UE poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował podczas konferencji, że środki unijne, jak i z NFOŚiGW popłyną na realizację dwóch programów środowiskowych realizowanych przez samorząd województwa małopolskiego oraz Wody Polskie.

Podkreślił, że oba programy odpowiadają unijnej polityce klimatycznej i kompleksowo podchodzą do spraw klimatyczno-środowiskowych, gdyż nie są one punktowe tylko regionalne.

Wiceszef Narodowego Funduszu Artur Lorkowski dodał, że wartość obu programów to blisko 145 mln zł.

Program dla Małopolski będzie realizowany w latach 2021-2031. Obejmuje stworzenie i implementację regionalnego planu działań dla klimatu i energii, a także transformację rynku urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE dla Małopolski i Śląska, przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy, oraz pilotaże dot. klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej. Rozbudowywana ma być również sieć ekodoradców, która sprawdziła się w ramach promocji walki ze smogiem w tym województwie.

Wartość programu dla Małopolski wynosi ponad 70 mln zł, z czego dofinansowanie z LIFE to 9,8 mln euro, a pomoc z NFOŚiGW - 24,6 mln zł, wkład własny samorządu zaś - 3,5 mln zł.

Drugi program, którego beneficjentem są Wody Polskie, polega na wdrożeniu planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy. Będzie on realizowany w latach 2021-2030 i jego celem ma być poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy, ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Wartość tego programu to blisko 74 mln zł, z czego finansowanie z LIFE - prawie 9,8 mln euro, a z NFOŚiGW - ponad 25 mln zł. Wkład własny beneficjenta (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie) to 5,8 mln zł.

Przedstawiciele NFOŚiGW wyjaśnili podczas piątkowej konferencji, że oba przedsięwzięcia są programami zintegrowanymi. Oznacza to, że mają one na celu pełne wdrożenie strategicznych dokumentów dotyczących środowiska lub klimatu na szczeblu regionalnym lub krajowym. Ich istotną częścią jest również to, że mają one mobilizować dodatkowe środki na inwestycje proklimatyczne - tak publiczne i prywatne. Fundusz podał, że w przypadku Małopolski realizowany program ma zmobilizować w regionie dodatkowe 1,1 mld zł. W przypadku projektu RZGW w Warszawie to 175 mln zł.

Źródło:PAP

Komentarze