Reklama

Klimat

NFOŚiGW i PFR wesprą termomodernizację gmin

Fot. Facebook.com/PFR
Fot. Facebook.com/PFR

NFOŚiGW i PFR podpisały w piątek porozumienie o współpracy we wdrażaniu w Polsce modelu przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO). Takie rozwiązanie ma wesprzeć gminy we wdrażaniu projektów m.in. termomodernizacyjnych. Pilotaż ma ruszyć w ciągu kwartału.

Jak podkreślił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, porozumienie jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac nad stworzeniem koncepcji systemu wsparcia inwestycji poprawy efektywności energetycznej realizowanych przy zaangażowaniu przedsiębiorstw usług energetycznych. Określa też zasady współpracy PFR i NFOŚiGW we wdrażaniu modelu ESCO w Polsce.

Model ESCO to forma rozliczenia, w której prywatny podmiot przeprowadza termomodernizację i optymalizację zużycia energii np. budynku, a właściciel spłaca tę inwestycję z uzyskanych oszczędności. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że zamawiający nie musi angażować własnych zasobów finansowych.

Jak wyjaśniał wiceprezes NFOŚ Artur Lorkowski, model ESCO przewiduje równoczesny udział trzech podmiotów. Pierwszym z nich jest inwestor, np. gmina, która chciałaby np. wyremontować szkołę, a nie ma na to pieniędzy. Rozpisuje więc przetarg i w jego ramach zgłasza się firma ESCO, która na przeprowadzenie inwestycji, zaciąga kredyt. Trzecim podmiotem jest PFR, który zobowiązuje się do wykupienia tej wierzytelności.

Reklama

Reklama

Inwestor, czyli w tym przypadku gmina, spłaca kredyt z oszczędności, jakie powstają dzięki zrealizowanej termomodernizacji. Rolą NFOŚiGW jest z kolei udzielenie wstępnego finansowania pomostowego inwestorowi.

Obecny przy podpisaniu umowy minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oceniał, że takie inwestycje termomodernizacyjne w gminach pozwolą np. poprawić jakość powietrza. "Widzimy ogromny potencjał, jaki drzemie w sektorze budownictwa wielorodzinnego, jeżeli chodzi o oszczędności energii. Widzimy, że te metody finansowania, mogą być również innowacyjne. Połączenie środków publicznych i prywatnych, to gwarancja z jednej strony osiągnięcia celu, jakim jest zainicjowanie przez sektor publiczny procesu zmian. A z drugiej strony danie szansy sektorowi prywatnymi, na zaangażowanie się głębsze, na stworzenie całego sektora gospodarczego, wokół tworzenia oszczędności energetycznych" - powiedział Kurtyka.

Wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak zwrócił uwagę, że współpraca z NFOŚiGW jest właściwym krokiem w kierunku kompleksowego rozwiązywania problemów, z jakim się w Polsce mierzymy. "Współpraca dwóch instytucji daje szansę na to, że możemy stworzyć szerszą ofertę" - ocenił.

"Czekamy z niecierpliwością, kiedy uruchomimy program pilotażowy. (...) Jeżeli uda tutaj nam się wyzwolić zaangażowanie partnerów prywatnych, to jest to coś, na czym bardzo nam zależy w PFR. Uważamy, że transformacja energetyczna musi się odbywać przy szerokim zaangażowaniu polskich firm" - zaznaczył Pawlak.

Lorkowski dodał, że uruchomienie pilotażu planowane jest w ciągu najbliższych trzech miesięcy. "Chcemy ten program (...) skierować do samorządów, które widzą potrzeby inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, ale często są ograniczone w swoich możliwościach, poprzez zaciąganie dodatkowego długu. Ten instrument (ESCO - PAP) ma służyć do realizacji takich inwestycji na poziomie samorządów i jednocześnie nie obciążania samorządów dodatkowym długiem" - wskazał wiceszef NFOŚiGW.

"Chcielibyśmy, aby docelowo wdrażany w Polsce model ESCO dotyczył również przedsiębiorstw, jak również i gmin. Na etapie pilotażu będziemy chcieli skoncentrować się na kilku, kilkunastu zróżnicowanych inwestycjach - mogą to być głębokie termomodernizacje, ale także np. wymiana oświetlenia w gminie, co również jest rodzajem przedsięwzięcia, które bardzo dobrze nadaje się do finansowania w ramach modelu ESCO. Jako NFOŚiGW planujemy udostępnić środki na kilka, kilkanaście pierwszych inwestycji o zróżnicowanym charakterze" - podsumował Lorkowski.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama