Reklama

Klimat

NCBR: Startuje konkurs "Silesia pod błękitnym niebem"

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Silesia pod błękitnym niebem”, ogłoszonego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia realizowanego przez NCBiR oraz Województwo Śląskie. Przedsięwzięcie polega na wsparciu prac B+R w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia. Jego celem jest pobudzenie gospodarki województwa śląskiego do tworzenia rozwiązań minimalizujących przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim w perspektywie do 2026.

W konkursie NCBR dofinansowanie można uzyskać tylko na realizację badań przemysłowych. Wnioskodawcy, którzy chcieliby uzyskać wsparcie na realizację prac rozwojowych oraz ewentualnie komponentu wdrożeniowego mogą aplikować w konkursie, który równolegle ogłasza Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Na konkurs przeznaczono 43 mln PLN. Wnioski można zgłaszać od 30 września 2019 r. do 29 stycznia 2020 r., w dwóch rundach. W konkursie NCBR mogą wziąć udział konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione, zgodnie z kryteriami zmienionymi 26 czerwca br. Kryteria po zmianie dopuszczają szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny.

Konkurs ogłoszony został w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. (NCBR)

Komentarze