Reklama

Klimat

MKiŚ: 83 proc. badanych zadowolonych z jakości pobliskich terenów zielonych

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania jest zadowolonych 83 proc. respondentów - wynika z badania przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podczas badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zazieleniania przestrzeni lokalnej 75 proc. respondentów zadeklarowało gotowość zaangażowania się w tworzenie nowych i dbanie o istniejące tereny zielone w swojej najbliższej okolicy.

Zdaniem badanych najważniejszym obiektem w sąsiedztwie zamieszkania jest park lub inna zieleń miejska niewyposażona w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi. Tak uważa 59 proc. respondentów. Kolejnym najczęstszym wskazaniem w miejscu zamieszkania jest szkoła, przedszkole czy żłobek (47 proc.) oraz opieka medyczna i apteki (42 proc.).

Dla 97 proc. uczestników badania ważne jest posiadanie terenów zielonych w okolicy zamieszkania, przy czym dla 84 proc. kwestia ta jest bardzo ważna. 72 proc. respondentów z całej Polski uważa, że w okolicy zamieszkania mają dużo terenów zielonych. Takiego zdania najczęściej są osoby mieszkające na wsi, spośród których opinię tę podziela 82 proc.

Reklama

Reklama

Dziewięciu na dziesięciu respondentów co najmniej dwa razy w ciągu miesiąca odwiedziło tereny zielone w okolicy zamieszkania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Codziennie robi to 36 proc. jego uczestników.

Jak zaznaczył resort klimatu i środowiska, z badania wynika, że 85 proc. badanych ma najbliższy zielony teren w zasięgu do 10 minut drogi piechotą. W tej liczbie zawiera się 56 proc. respondentów, których dzieli od terenów zielonych zaledwie 5 min drogi pieszo.

83 proc. uczestników badania jest zadowolonych z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania. Największym zadowoleniem z jakości terenów zielonych cieszy się region północno-zachodni Polski, w którym wskaźnik ten wynosi 90 proc.

Wśród najczęściej wymienianych funkcji, jakie powinny spełniać tereny zielone w okolicy zamieszkania, badani wymieniali: funkcję rekreacyjno-sportową (38 proc.), miejsce odpoczynku, relaksu (37 proc.), estetykę, czystość (22 proc.), alejki do spacerowania (16 proc.), świeże powietrze (15 proc.), drzewa, różnorodna roślinność (13 proc.), miejsce dla dzieci (11 proc.), bliska odległość od domu i dostępność (11 proc.), ścieżki rowerowe (8 proc.), obcowanie z naturą (6 proc.).

Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych zostało zrealizowane w dniach 16-17 listopada za pomocą techniki CATI, czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/- 3,1 proc. 

Źródło:PAP

Komentarze