Reklama

Klimat

MK o projekcie ustawy antykryzysowej w zakresie energetyki i gospodarki odpadami

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

„Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom. Dlatego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną przygotowaliśmy przepisy, które realnie pomogą przedsiębiorcom i samorządom” – podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami medycznymi

W odpowiedzi na obecną sytuację epidemiczną w Polsce, Ministerstwo Klimatu zaproponowało rozwiązania, które mają pomóc w gospodarowaniu odpadami, w szczególności medycznymi o właściwościach zakaźnych,  wytwarzanymi w czasie występowania w Polsce zakażeń wirusem  SARS-CoV-2.

Przepisy ustawy będą stosowane w miejscach i sytuacjach, w których np. istniejące instalacje, przeznaczone do zagospodarowania odpadów, nie będą miały możliwości ich przetwarzania.

Dzięki tym zmianom, w przypadku gdy w danym województwie wystąpią problemy z możliwością unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w uprawnionych do tego spalarniach, wojewoda będzie mógł wydać polecenie przetworzenia takich odpadów w innych instalacjach, mających techniczne możliwości bezpiecznego zagospodarowania tych odpadów. 

Zaprojektowane przepisy odnoszą się również do gospodarowania w tym czasie odpadami komunalnymi wytwarzanymi w domach każdego z nas. W ich przypadku także wojewoda będzie mógł podjąć odpowiednie działania.

„Przygotowaliśmy propozycje przepisów w zakresie gospodarki odpadami, które odpowiadają obecnym potrzebom branży. Zależy nam, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy mogą mieć styczność z tego typu odpadami, stąd propozycje konkretnych rozwiązań” – powiedział minister Michał Kurtyka.

Więcej czasu dla inwestorów w OZE

Zmiany zostaną również wprowadzone w zakresie odnawialnych źródeł energii. Propozycje Ministerstwa Klimatu dadzą możliwość wydłużenia terminów dla inwestorów, których oferty wygrały aukcje w latach ubiegłych. Przepis dotyczy zarówno sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, jak i maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji. Rozwiązanie to będzie stosowane w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od wytwórcy, tzw. wystąpienia siły wyższej. 

Analogiczna regulacja została zaproponowana dla wytwórców korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP), adresowanych do określonych mocowo instalacji OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy. 

"Przygotowaliśmy propozycje przepisów, które stanowią odpowiedź na możliwe wystąpienie niezależnych od wytwórców niedoborów towarów czy opóźnienia dostaw komponentów niezbędnych dla realizacji procesów modernizacji lub inwestycyjnych w sektorze energetyki odnawialnej" – zaznaczył szef resortu klimatu.

Wydłużenie terminów opracowania programów ochrony powietrza 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie ma obecnie możliwości przeprowadzenia przez zarządy województw konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami gmin objętych programem ochrony powietrza. Dlatego Ministerstwo Klimatu zaproponowało również zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, które mają na celu wydłużenie terminów związanych z opracowywaniem programów ochrony powietrza. (MK)

Komentarze