• Partner główny
    Logo Orlen

Klimat

Ministrowie klimatu Grupy Wyszehradzkiej o odbudowie gospodarek UE po pandemii

Fot. Ministerstwo Klimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu

Europejski Zielony Ład, gospodarka obiegu zamkniętego oraz strategia odbudowy gospodarek państw UE po pandemii COVID-19 to główne tematy wideokonferencji ministrów ds. środowiska i klimatu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii i Rumunii. W spotkaniu, które odbyło się 18 czerwca 2020 r., uczestniczyli minister klimatu Michał Kurtyka i wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Szef resortu klimatu Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że szczególnie w obliczu pandemii i spowolnienia gospodarczego należy przeprowadzić dokładną analizę wpływu potencjalnego wzrost celów UE w zakresie energii i klimatu do 2030 r.

„Nieodpowiedzialne byłoby skoncentrowanie się na zaostrzeniu celów europejskiej polityki klimatycznej teraz, gdy środki do ich osiągnięcia i związane z nimi koszty społeczne pozostają nieprzewidywalne. Zamiast tego powinniśmy skupić się na faktycznym wznowieniu działalności gospodarczej i zachęcać do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Jeśli zrobimy to dobrze, efekty mogą przekroczyć nasze oczekiwania” – zaznaczył. 

Jak dodał minister Kurtyka, Polska od wielu lat nieustannie zmienia swoją gospodarkę – wprowadzone zostały m.in. duże programy dotacji w zakresie czystego powietrza, termomodernizacji budynków, rozproszonej produkcji energii odnawialnej czy retencji wody.

„Epidemia koronawirusa wymaga od nas poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą pobudzić gospodarkę. Dlatego w tym roku na realizację zielonych inwestycji w Polsce przeznaczonych zostanie około 2 mld euro, a plan wsparcia będzie obejmował w sumie 26 programów, od elektromobilności po modernizację systemów grzewczych” – poinformował.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił, że Polska popiera większość działań zaproponowanych przez Komisję w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, a także ogłoszenie KE dot. ułatwienia ponownego wykorzystania wody. 

„Rozsądne jest też stworzenie mechanizmów wsparcia na poziomie UE dla produktów wytwarzanych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym z wykorzystaniem materiałów nadających się do recyklingu” – zauważył.

Podziękowanie dla czeskiej prezydencji w V4 i priorytety Polski 

Kończąc spotkanie wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński podziękował czeskiej prezydencji za wysiłki i wszystko, co zostało osiągnięte w ramach współpracy Grupy Wyszehradzkiej w ciągu ostatniego roku.

„Polska zamierza kontynuować i budować prezydencję w V4 na podstawie dotychczasowych osiągnięć. Przejmujemy prezydencję w bardzo kluczowym momencie pandemii” – powiedział.

W opinii wiceministra polityka klimatyczna pozostanie kluczowym wyzwaniem dla UE i jej państw członkowskich, a zatem również jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji. 

„Podczas naszej prezydencji zamierzamy zwrócić szczególną uwagę na innowacje. Ważne jest wzmocnienie istniejącej współpracy V4 w zakresie technologii wytwarzania czystej energii” – dodał.

Komentarze