Reklama

Klimat

Ministerstwo Klimatu zbada działania miast w polityce ekologicznej

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

W ramach inicjatywy „Miasto z klimatem” Ministerstwo Klimatu organizuje badanie postępu miast w prowadzonej polityce ekologicznej. 

„Miasto z klimatem” to projekt na rzecz rozwoju przyjaznych i neutralnych klimatycznie miast. Jednym z jego elementów jest badanie postępu miast w prowadzonej polityce ekologicznej – „Lider w kategorii”.

Badanie będzie polegało na zebraniu i porównaniu lokalnych danych dotyczących:

  • gospodarki odpadami,
  • jakości powietrza,
  • terenów zieleni,
  • zrównoważonej mobilności,
  • gospodarki wodno-ściekowej.

Badanie będzie prowadzone w dwóch kategoriach:

  • miasta do 100 tys. mieszańców, które zgłoszą chęć udziału w badaniu,
  • wszystkie miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Ministerstwo Klimatu wyłoni liderów, a miasta, które odnotowały największy postęp w  danym obszarze, otrzymają statuetkę.

Ponadto, Ministerstwo Klimatu przygotowało dla miast informację o instrumentach finansowych, które wspierają działania i projekty we wskazanych powyżej dziedzinach.

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania ekologiczne i klimatyczne. Dlatego celem w ramach projektu „Miasto z klimatem” jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu. (MK)

Komentarze