Reklama

Klimat

Ministerstwo klimatu ogłosiło podział kompetencji wśród kierownictwa

Fot. Ministerstwo Klimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu

Zarządzenie ministra klimatu Michała Kurtyki dotyczące podziału zadań wśród wiceministrów pojawiło się w Dzienniku Ustaw.

Sam Kurtyka, wedle dokumentu, będzie nadzorował Departament Prawny, Departament Spraw obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Biuro Ministra oraz Państwową Agencję Atomistyki. 

Wiceminister Ireneusz Zyska będzie odpowiedzialny za odnawialne źródła energii, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, elektromobilność i gospodarkę wodorową a także Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Sekretarz stanu Piotr Dziadzio zajmie się kontrolą Departamentów: Elektroenergetyki, Energii Jądrowej, Ropy i Gazu a także Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytutów: Chemii i Techniki Jądrowej, Energetyki, Fizyki Plazmy i Laserowej Mikroplazmy oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Będzie też nadzorował Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

W kompetencjach wiceministra Jacka Ozdoby będą leżeć: Departament Ciepłownictwa, Gospodarki Odpadami, Instrumentów Środowiskowych oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Wiceminister Adam Guibourge-Czetwertyński będzie nadzorował Departamenty: Funduszy Europejskich, Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej i Spraw Międzynarodowych. Będzie również doglądał Instytut Ochrony Środowiska, NFOŚIGW i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.   

Dyrektor Generalny Grzegorz Mroczek zajmie się Biurem Dyrektora Generalnego, Biurem Kontroli i Audytu oraz Departamentem Budżetu i Finansów.

Komentarze