Reklama

Klimat

MFiPR: Trwają rozmowy z KE o kształcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Fot. Thomas Quine / Flickr
Fot. Thomas Quine / Flickr

Ostateczny kształt i obszar działania unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) będą efektem trwających obecnie rozmów w tej sprawie z Komisją Europejską - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach minister przypomniała, że podczas majowego spotkania Rady Europejskiej postanowiono o zwiększeniu puli środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Polska ma otrzymać 8 mld euro zamiast pierwotnie planowanych 2 mld euro, z przeznaczeniem przede wszystkim na łagodzenie skutków transformacji energetycznej. 

Zwiększenie przypadającej na Polskę kwoty z tego Funduszu spowodowało konieczność dalszych rozmów z Komisją Europejską na temat zasad wykorzystania tych środków. Chodzi m.in. o związane z tym transfery środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego - zakładano bowiem, że każde państwo członkowskie dołoży do FST od 1,5 do trzykrotności wielkości funduszu. 

"Ponieważ zmieniły się kwoty, w tej chwili prowadzimy negocjacje z Komisją nad kwestiami dotyczącymi zwiększenia obszaru odziaływania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (...) i rozmowy na temat jego kształtu - jak on ma wyglądać, na co ma być przeznaczony i na jakich obszarach działać" - powiedziała minister Jarosińska-Jedynak.

Przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej powstała grupa robocza ds. FST, w pracach której uczestniczą m.in. przedstawiciele ministerstw: klimatu, aktywów państwowych i środowiska, a także reprezentanci samorządu wojewódzkiego.

"Chodzi o to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania i być przygotowanym z poszczególnymi projektami i przedsięwzięciami do realizacji w ramach FST" - wyjaśniła szefowa MFiPR, zaznaczając, że powiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji może zmienić niektóre priorytety, ale nie zmienia zasadniczego celu tego funduszu. 

"Przede wszystkim kierunek ma być taki, który będzie łagodził skutki transformacji - to jest celem, który przyświeca funduszowi i w tym kierunku też chcemy podążać, żeby być w zgodzie z celem Komisji Europejskiej i w zgodzie z tymi założeniami wydatkować te pieniądze, aby później nie było konieczności ich zwrotu" - podkreśliła minister. 

Szefowa resortu przypomniała, że w maju Komisja Europejska zaproponowała także uruchomienie w nowej perspektywie finansowej UE (2021-27) funduszu odbudowy, dysponującego pulą 750 mld euro - na Polskę przypadnie z tego funduszu ok. 64 mld euro. Również na temat zasad wydatkowania środków z tego funduszu trwają obecnie rozmowy z Komisją Europejską - strona Polska zabiega, by z tej puli można było finansować np. projekty ważne dla małych i średnich miast, tracących swoje funkcje.

Reklama

Komentarze

    Reklama