Reklama

Klimat

List pasterski biskupów o ekologii z okazji wspomnienia św. Franciszka

Fot.: Nick Youngson, Picpedia.org
Fot.: Nick Youngson, Picpedia.org

Godność człowieka powołanego do życia w jedności z Bogiem i innymi stworzeniami stoi u podstaw jego odpowiedzialności za całe dzieło stworzenia – piszą biskupi polscy w liście pasterskim o ekologii „W trosce o wspólnym dom”.

Biskupi wystosowali list z okazji przypadającego w czwartek 4 października liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu.

W przekazanym PAP w poniedziałek liście jego autorzy odwołują się do logiki miłości, która "chroni nas przed egoistycznym podbojem stworzonego świata i stanowi filar, na którym opiera się trwałość ludzkich relacji oraz harmonia naszego współżycia ze światem stworzonym". Następnie zwracają uwagę, że często jednak działalność człowieka skażona jest ludzkim egoizmem.

Dlatego też, jak pisze papież Franciszek w encyklice Laudato si', "ziemia – nasza siostra +protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił+. Dorastaliśmy myśląc – kontynuuje papież – że +jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych+" – czytamy w liście biskupów.

Przytoczone są w nim dane o stanie środowiska w Polsce. Z 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem aż 33 jest w Polsce. Spowodowaną tą sytuacją roczną liczbę zgonów szacuje się na blisko 40 tysięcy. "W związku z tym trzeba ograniczać szkodliwą dla środowiska działalność człowieka, umiejętnie gospodarować paliwami kopalnymi i rozwijać odnawialne źródła energii oraz uczyć oszczędnego korzystania ze źródeł energii. To zadanie spoczywa przede wszystkim na posiadających władzę polityczną, ekonomiczną i na kierujących szkolnictwem" – napisali w liście biskupi.

Ponadto jego autorzy podkreślają, że chociaż od upadku gospodarki socjalistycznej w Polsce upłynęło wiele lat, to skutki braku poszanowania godności człowieka i dewastacji środowiska naturalnego z tamtego okresu wciąż są odczuwalne. "Zdegradowane tereny rolne i leśne, zniszczona wskutek szkód górniczych zabudowa, zapadliska tektoniczne, hałdy, zwałowiska, zatruta gleba, woda, zanieczyszczone powietrze – to wszystko świadczy o tym, że nie zawsze troszczono się właściwie o wspólny dom" – ocenili biskupi.

Wskazują w nim też na nowe zagrożenia płynące z konsumpcyjnego stylu życia i zapomnienia o Bogu. Biskupi zwracają uwagę, że pierwszą ofiarą tego zapomnienia jest zawsze człowiek, a po nim świat stworzony. "Niepohamowane gromadzenie dóbr, wyzysk i niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami, zaśmiecanie lasów, obrzeży dróg, oceanów, powietrza, przestrzeni kosmicznej, nadużywanie wszystkiego tego, co z Bożej ręki otrzymaliśmy, to niepełny katalog grzechów ekologicznych" – podkreślili biskupi.

Odwołując się do encykliki papieża Franciszka Laudato si', biskupi apelują o "uświadomienie sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować przyczyny wynikające z działalności człowieka". Jako przykład nawrócenia stawiają św. Franciszka z Asyżu, który "dostrzegał Stworzyciela i stworzenie. W Boga wierzył, a stworzenie szanował, gdyż czuł się jego istotną częścią" – napisali biskupi.

Na zakończenie listu biskupi kierują słowa wdzięczności do tych, którzy od lat zabiegają o ochronę środowiska. Wyrażają również nadzieję, że 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która w grudniu tego roku odbędzie się w Katowicach, "pomoże zjednoczyć wysiłki wszystkich krajów w tej sprawie. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji, aby Duch Święty przemieniał ludzkie serca, prowadząc je do zgody i jedności w trosce o nasz wspólny dom" – zaapelowali w liście biskupów.

PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama