• Partner główny
    Logo Orlen

Klimat

Kurtyka: Wiarygodność jednym z wyzwań polityki klimatycznej

Fot. www.mk.gov.pl
Fot. www.mk.gov.pl

„Wiarygodność we wdrażaniu polityki klimatycznej, sprawiedliwy podział kosztów i korzyści, uruchomienie oddolnych inicjatyw, w tym innowacji technologicznych, są kluczowymi wyzwaniami w zakresie rozwiązywania problemów klimatycznych” – zaznaczył minister klimatu i prezydent COP24 Michał Kurtyka podczas debaty “Building an Energy and Climate Grand Coalition”, zorganizowanej w Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu. 

W spotkaniu z serii „IEA Big IdEAs”, które odbyło się 12 lutego 2020 r., udział wzięli także minister ds. biznesu, energii i czystego wzrostu Wielkiej Brytanii Kwasi Kwarteng oraz Joan Groizard Payeras, dyrektor generalny hiszpańskiego instytutu dywersyfikacji i oszczędzania energii.

Minister Kurtyka przypomniał, że organizowany w 2018 r. w Polsce szczyt COP24 zakończył się sukcesem i uzgodnieniem „Katowice Rulebook”.

„Osiągnęliśmy ambitny kompromis, dzięki któremu Katowice stały się historycznym miejscem w globalnej polityce klimatycznej, tak jak wcześniej Kioto i Paryż” – powiedział.

„Dzięki „Pakietowi katowickiemu” społeczność międzynarodowa otrzymała wytyczne do działania i wdrażania Porozumienia paryskiego od 2021 r.” – dodał. 

Od negocjacji klimatycznych do działań

Jak podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka ustalenia międzynarodowe są niezwykle ważnym elementem działań na rzecz ochrony klimatu, jednak najwyższy czas, by przejść do wdrożenia ustalonych zasad.

„Podczas COP24 w Katowicach Polska postawiła na trzy priorytety – człowiek, technologia i natura, którym odpowiadały trzy deklaracje zaproponowane przez polską prezydencję. Jedna z nich – Deklaracja Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji – zakłada, że polityka klimatyczna nie może być oderwana od gospodarki, a w centrum dyskusji nad neutralnością klimatyczną musi stać człowiek” – powiedział.

Według ministra klimatu poważne potraktowanie tematu sprawiedliwej transformacji w dyskusji międzynarodowej spowoduje wyższy poziom zaufania społecznego do lokalnych, krajowych i globalnych polityk dotyczących zmian klimatu.

„Osiągnięcie neutralności klimatycznej to ogromne wyzwanie cywilizacyjne, które będzie wymagało od nas wszystkich zmiany sposobu produkowania energii, poruszania się, mieszkania, a nawet żywienia. Musimy być jednak w stanie przekonać społeczności, że zmiany modelu życia nie oznaczają pogorszenia jego jakości” – powiedział.

Dlatego transformacja energetyczna musi przebiegać solidarnie i uczciwie. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie pomocy i ochrony osobom najbardziej dotkniętym transformacją. Biorąc pod uwagę skalę wyzwania, grup społecznych, które będą zainteresowane sprawiedliwym podziałem kosztów i korzyści, wynikających z transformacji, będzie coraz więcej. 

„Jeśli transformacja nie będzie sprawiedliwa, nie powiedzie się. Naszym obowiązkiem jest wypracowanie takich rozwiązań, aby nikt nie pozostał z tyłu” – dodał. 

Rola transformacji energetycznej w osiąganiu celów polityki klimatycznej

W opinii szefa resortu klimatu sektor energetyczny bez wątpienia musi znajdować się w centrum działań łagodzących zmiany klimatu. 

„Rosnąca elektryfikacja przemysłu, transportu i budynków jeszcze bardziej wzmocni kluczową rolę wytwarzania energii elektrycznej. Dlatego tak ważne jest, aby energia elektryczna pochodziła z czystszych źródeł energii” – zaznaczył. 

„Jeśli jednak mamy mówić o skutecznym modelu transformacji energetycznej, to nie może on przekładać się na ucieczkę emisji i na sprowadzanie z zagranicy wysokoemysyjnych produktów oraz usług, gdyż wówczas kosztem obniżenia konkurencyjności gospodarki europejskiej i tak nie uzyskujemy efektu w skali globalnej” – dodał. 

Jak zaznaczył minister Kurtyka transformacja energetyczna będzie kosztowna, dlatego potrzebny jest szczegółowy plan rozdzielenia i zoptymalizowania tych kosztów. 

„Wszyscy zgadzamy się, że osiągnięcie neutralności klimatycznej jest konieczne, ale musi być sprawiedliwe. Niezwykle istotne jest dla nas również zachowanie neutralności technologicznej w tej transformacji” – powiedział.

Według ministra rola gazu i energetyki jądrowej jako stabilnego, zeroemisyjnego źródła energii nadal będzie kluczowa w osiągnięciu celów redukcyjnych, co zostało również udowodnione w raportach MAE.

„Zmiany klimatyczne to problem globalny, który można rozwiązać tylko współpracując ze sobą. Wszyscy spieramy się jedynie o drogę do celu, podczas gdy sam cel jest dla nas wszystkich taki sam. Musimy jednak pamiętać, by zachować wiarygodność we wdrażaniu nowo podjętych zobowiązań, aby osiągniecie celów Porozumienia paryskiego nie pozostało jedynie aspiracją, lecz wykonalnym działaniem” – dodał minister klimatu Michał Kurtyka. (MK)

Komentarze