Reklama

Klimat

Kielce: Powołano pełnomocnika ds. ochrony przyrody. „Mamy potencjał na zieloną stolicę Polski”

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Prezydent Kielc Bogdan Wenta powołał na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony przyrody i różnorodności biologicznej dr Bartosza Piwowarskiego. „Kielce mają ogromny potencjał przyrodniczy, by stać się zieloną stolicą Polski” – powiedział Piwowarski.

"Zieleń w przestrzeni miejskiej wymaga prawidłowego podejścia. Doświadczenie pana doktora Bartosza Piwowarskiego z pewnością zaowocuje dobrą współpracą z mieszkańcami. Jako pełnomocnik będzie musiał pogodzić interesy różnych grup społecznych. To oczywiście będzie wyzwaniem, ale wierzę, że mu w pełni sprosta" – podkreślił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Do zadań pełnomocnika będzie należało m.in. opiniowanie dokumentów i opracowań związanych z kształtowaniem środowiska przyrodniczego Kielc, prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji nowych terenów zieleni oraz modernizacji i rewaloryzacji już istniejących.

image

 Reklama

"Kielce mają ogromny potencjał przyrodniczy, by stać się +zieloną+ stolicą Polski. Mamy na terenie miasta wspaniałe rezerwaty przyrody, a wokół obszary Natura 2000 i obszary chronionego krajobrazu" - zaznaczył Piwowarski. Jego zdaniem bardzo ważne jest zainicjowanie w Kielcach szerokich konsultacji na temat kształtowania zieleni w mieście i wprowadzenia nowych form ochrony przyrody.

Doktor Bartosz Piwowarski w 2008 roku ukończył Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2016 roku pracuje w Geonatura Kielce - Ogród Botaniczny w Kielcach. Od 2017 r. zajmuje stanowisko zastępcy kierownika Ogrodu Botanicznego. Jest odpowiedzialny m.in. za koordynację działań związanych z edukacją, nauką i ochroną przyrody.

Piwowarski jest autorem i współautorem 55 publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz między innymi kilkudziesięciu opinii przyrodniczych, inwentaryzacji przyrodniczych i raportów oddziaływania na środowisko.

Reklama

Komentarze

    Reklama