Reklama

Klimat

„Jak wdrożyć w Polsce Pakiet Zimowy?" Debata w SGH

Fot. Energetyka24.com
Fot. Energetyka24.com

W Szkole Głównej Handlowej odbyła się debata pt. „Jak wdrożyć w Polsce Pakiet Zimowy? Z prądem czy pod prąd?” organizowana przez Katedrę Polityki Publicznej SGH. Było to czwarte seminarium z cyklu „Ekonomia i prawo w polskiej polityce energetycznej”.

W debacie prowadzonej przez dr Krzysztofa Księżopolskiego wzięli udział: dr Aleksandra Gawlikowsa-Fyk (Forum Energii), Wojciech Kukuła (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi) oraz Tomasz Świetlicki dyrektor w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

Współorganizatorami debaty była Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Institute for Security, Energy and Climate Studies oraz Energetics Insight. Partnerem projektu jest również Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego a organizacje partnerskimi są SKN Energetyki SGH, SKN Ekonomicznej Analizy Prawa SGH.

Pakiet zimowy 

30 listopada 2016 roku Komisja Europejska zaprezentowała zbiór dokumentów pt. „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, zwany także Pakietem Zimowym (od okresu prezentacji dokumentu). 

Jest złożony z czterech dyrektyw oraz czterech rozporządzeń. W istocie Pakiet Zimowy jest zestawem rekomendacji Komisji Europejskiej ws. zmian w przepisach dotyczących polityki klimatycznej i energetycznej UE na lata 2020 – 2030.

Składa się z propozycji reformy systemu legislacyjnego zarządzania tzw. Unią Energetyczną, nowelizacji dyrektywy o OZE, nowelizacji dyrektywy o efektywności energetycznej oraz rozporządzenia i dyrektywy rynkowej, której celem jest dokończenie budowy europejskiego rynku energii, zakładających integrację krajowych i regionalnych rynków, tak aby umożliwić handel energią elektryczną. Zmiany mają wejść w życie po 2020 roku.

Bilans czterech lat 

Wojciech Kukuła z ClientEarth zauważył, że Polska początkowo nie była nastawiona pozytywnie do unijnego planu. – W 2016 roku Pakiet Zimowy był przedstawiany jako zagrożenie dla Polski, dziś przeszliśmy nad tym do porządku dziennego i po prostu go wprowadzamy – zaznaczył. 

Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk stwierdziła, że należy skupić uwagę na redukcji udziału węgla w ciepłownictwie. - W danych za 2019 rok produkcja energii z węgla kamiennego i brunatnego wyniosła 73%. To już jest mniej niż w poprzednich latach, ale nadal bardzo dużo. Ta dyskusja oczywiście inaczej w Polsce, a inaczej w krajach, w których ten miks energetyczny jest zupełnie inny. Naszym cele jest wspieranie transformacji i jeśli myślimy szeroko o energetyce, to w pierwszej kolejności to, co mi przychodzi do głowy to udział węgla w ciepłownictwie i ogrzewnictwie indywidualnym – mówiła dr Gawlikowska-Fyk. – To nie jest pakiet zimowy, ale to jest ubóstwo energetyczne i to jest bardzo redukcja emisji w przypadku ograniczenia węgla – dodała.

Tomasz Świetlicki zauważył, że trudno reformować bloki węglowe, gdyż nie dostają one żadnych subsydiów, tak jak projekty bazujące na odnawialnych źródłach energii. - Bardzo trudno wskazać dziś inwestycje w Europie, które realizowane są bez żadnych subsydiów (...) nie ma ich, co zrozumiałe, dla systemów węglowych – podkreślił.

Reklama

Komentarze

    Reklama