Reklama

Klimat

Jak odmrozić gospodarkę i wyhamować zmianę klimatu?

Fot.: Ministerstwo Środowiska
Fot.: Ministerstwo Środowiska

Jak odmrozić gospodarkę i wyhamować zmianę klimatu? - na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy Petersberskiego Dialogu Klimatycznego, w tym m. in. Michał Kurtyka.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w dobie odradzania się gospodarki po pandemii koronawirusa to temat XI edycji Petersberskiego Dialogu Klimatycznego. W spotkaniu, które odbyło się 28 kwietnia 2020 r., uczestniczyli minister klimatu Michał Kurtyka oraz wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Minister Kurtyka podkreślił potrzebę finalizacji rozpoczętych kluczowych inwestycji energetycznych oraz rozwoju i wdrażania innowacji niskoemisyjnych, przy jednoczesnym wspieraniu zatrudnienia, szczególnie w regionach najbardziej dotkniętych transformacją energetyczną.

Szczególne znaczenie ma wzmocnienie najważniejszych sektorów przemysłowych przy jednoczesnym obniżaniu ich emisyjności, także dzięki szerszemu zastosowaniu już dostępnych i sprawdzonych rozwiązań, takich jak efektywność energetyczna, niskoemisyjny transport i budownictwo czy gospodarka obiegu zamkniętego” – powiedział.

Szef resortu klimatu zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji priorytetem jest przeciwdziałanie pandemii i ponowne ożywienie gospodarki.

„Pomimo krótkotrwałego zepchnięcia transformacji energetycznej na drugi plan, pozostaje ona jednak długoterminowym priorytetem, by możliwe było osiągnięcie neutralności klimatycznej zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami” – zaznaczył.

Jak dodał minister klimatu Michał Kurtyka działania podejmowane w celu ożywienia gospodarki mogą i powinny być zgodne z tym długofalowym celem.

„Tym niemniej, wobec niepewności społecznych i gospodarczych kosztów obecnego kryzysu, koncentrowanie obecnie dyskusji na podnoszeniu celów klimatycznych byłoby nieodpowiedzialne. Osiągnięcie długoterminowych celów klimatycznych i wyjście z kryzysu związanego z pandemią jest najbardziej ambitnym i solidnym planem naprawy, którego wszyscy teraz potrzebujemy” – dodał.

Petersberski Dialog Klimatyczny to doroczne spotkanie wysokiego szczebla dot. globalnej polityki klimatycznej, organizowane przez rząd Republiki Federalnej Niemiec. Wydarzenie, którego Polska jest stałym uczestnikiem, gromadzi przedstawicieli wybranych ok. 30 państw, odgrywających najaktywniejszą rolę w nadawaniu kierunku światowej dyskusji o zmianach klimatu.

Źródło:PAP

Komentarze