Reklama

Klimat

Francja i Holandia chcą unijnych przepisów obnażających greenwashing

Fot. Unsplash
Fot. Unsplash

Francuskie i holenderskie giełdowe organy kontrolne wezwały do wprowadzenia przepisów w ramach Unii Europejskiej w celu zapobieżenia „greenwashingowi” lub nieprawdziwym twierdzeniom, że inwestycje są zrównoważone i przyjazne dla klimatu.

Kilka firm doradczych ocenia ryzyka środowiskowe, społecznego i związanego z ładem korporacyjnym (ESG), które zarządzający aktywami wykorzystują do podejmowania „zielonych” decyzji inwestycyjnych.

Komisja Europejska chce pobudzić zrównoważone inwestycje i ma opublikować plan działania w 2021 r. - podaje euractiv.com.

Holenderscy i francuscy regulatorzy wystosowali wspólny apel, próbując przekonać unijną władzę wykonawczą do włączenia propozycji zasad dla oceniających ESG do swojego pakietu.

„Chociaż oczekuje się, że ich wpływ znacznie wzrośnie, dostawcy usług związanych ze zrównoważonym rozwojem pozostają w dużej mierze nieuregulowani” - oświadczył francuski AMF i jego holenderski odpowiednik AFM.

Dodali, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) powinien zostać organem regulacyjnym dla firm ratingowych ESG. ESMA już teraz reguluje podmioty oceniające zdolność kredytową, takie jak Moody's i S&P.

„Proponowane ramy mają na celu zapobieganie błędnej alokacji inwestycji, greenwashingu i zapewnienie ochrony inwestorów” – dodają regulatorzy.

Przewodniczący ESMA, Steven Maijoor, powiedział, że nadzór nad ratingami ESG był „daleki od optymalnego” ze względu na brak jasności co do metodologii, na których opierają się oceny.

Zrównoważone finansowanie szybko rośnie, a UE jest chętna do zwiększenia „zielonych” inwestycji, aby pomóc swojej gospodarce wyjść z pandemii COVID-19.

Decyzja o zaproponowaniu przepisów UE regulujących ratingi ESG należałaby do jego organu wykonawczego, Komisji Europejskiej.

Blok wprowadzi w marcu zasady dla zarządzających aktywami dotyczące ujawnień ESG, wraz z „taksonomią”, aby zapewnić jasne definicje prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które znacznie utrudnią greenwashing, powiedział europejski urzędnik regulacyjny.

„Wymaga to od uczestników rynków finansowych raportowania o czynnikach zrównoważonego rozwoju i ich wpływie, co prawie automatycznie popycha ich do uzależnienia od tych ocen i danych” - powiedział urzędnik.

Zdecydowanie się sprzeciwiaj

Andy Pettit, dyrektor ds. badań polityk w Europe for Morningstar, która w kwietniu pozyskała oceniającego ESG Systainalytics, powiedział: „Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim próbom Komisji Europejskiej w zakresie regulowania harmonizacji ocen i wyników dostawców ESG”.

„Stworzenie scenariusza jednego rozmiaru dla wszystkich jest sprzeczne z zapewnieniem dynamicznych i innowacyjnych rynków” - powiedział Pettit.

Refinitiv, który dostarcza oceny ESG, powiedział, że priorytety UE w walce z greenwashingiem powinny być „gdzie indziej”, powołując się na wysiłki bloku w celu stworzenia taksonomii w celu zdefiniowania ekologicznych działań i innych inicjatyw dotyczących ujawniania danych.

Reklama

Komentarze

    Reklama