Reklama

Klimat

Czy startupy pomogą nam przejść zieloną rewolucję?

Autor. PGNiG

Panel dyskusyjny zatytułowany „Technologie na rzecz energii” towarzyszył prezentacji raportu fundacji Startup Poland podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Reklama

Raport wskazujący m.in. jak przemysł energetyczny może i powinien zmieniać się dzięki innowacjom dostarczanym przez startupy, stworzyła fundacja Startup Poland we współpracy z PGNiG Ventures i Microsoftem oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Zawiera dziesięć tez, wśród nich kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, wojną na Ukrainie i wychodzeniem świata gospodarczego z pandemii. Wśród tez postawionych przez autorów raportu znalazły się ostrzeżenia, wskazówki i rady dla całej branży energetycznej i uczestników zielonej gospodarki, m.in. ESG – biznes czeka rewolucja, energetyka wiatrowa onshore musi przyspieszyć, bo może czekać nas koniec rekordów w fotowaltaice, a obserwujemy niewykorzystany potencjał polskiego biogazu. Czy zielony wodór stał się świętym Graalem energetyki – pytają autorzy. Raport szuka odpowiedzi na pytania o kierunki dywersyfikacji i zmian filozofii produkcji energii – rozproszone źródła w miejsce centralnej produkcji, wskazując, że magazynowanie staje się kluczowe dla stabilizacji systemu.

Reklama

Jak usłyszeliśmy podczas prezentacji, innowacje technologiczne – AI, big data, machine learning, blockchain – już dziś, właśnie w ramach szerokiej współpracy dużych firm ze startupami, służą rozwojowi energetyki. Kolejnym elementem, na który zwracają uwagę autorzy raportu to cyberbezpieczeństwo.

Czytaj też

"Nowe rozwiązania aktualnych problemów lub przyszłych wyzwań, a wśród nich m.in. kryzys podażowy, cenowy, ale też transformacja energetyczna – to wartości jakie mogą być wniesione do korporacji przez startupy"- mówił Bartłomiej Mazurkiewicz, członek zarządu PGNiG Ventures. Korporacje potrzebują dziś nowych rozwiązań, zarówno technologicznych, jak i biznesowych. Dlatego też PGNiG sięga po innowacje, jednocześnie dzieląc się wiedzą sektorową i wspierając ich rozwój nie tylko na płaszczyźnie finansowej.

Reklama

"Gratuluję autorom i współtwórcom raportu. Praktyczne doświadczenie poparte realizacją konkretnych projektów potwierdza, że stawiane w tym opracowaniu tezy są prawdziwe. Technologie i innowacje, projekty rozwojowe w zakresie poszukiwań i w wydobyciu skupione są dziś rzeczywiście na procesach cyfryzacji, niezbędnej do wzrostu efektywności prowadzonej działalności oraz zmniejszeniu kosztów wydobycia gazu i ropy . Paszportyzacja tworzenie tzw. cyfrowych bliźniaków pozwala na optymalizację zarządzania i utrzymania posiadanej infrastruktury, co prowadzi również do obniżenia kosztów inwestycyjnych i modernizacyjnych – komentowała dyrektor Agata Urbaniak z OCLPB PGNiG. W centrum zainteresowania Pionu Rozwoju pozostają jednak technologie wodorowe i biometanowe. To one stanowią kluczowy strumień transformacji i dywersyfikacji.

Technologie o tak wysokim poziomie innowacyjności dla sektora gazownictwa wymagają jednak wyjątkowego zaangażowania od wszystkich uczestników projektów, aby finalnie móc udostępnić produkt przebadany i bezpieczny zarówno w eksploatacji dla użytkowników infrastruktury, jak i dla odbiorców. 

To zaangażowanie gwarantuje zaproszenie do współpracy uczelni, naukowców i właśnie startupów. Raport dostępny jest na stronie startuppoland.org.

Uczestnikami panelu byli: Tomasz Tomasiak, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej w Polskim Funduszu Rozwoju, Tomasz Snażyk, CEO Startup Poland, Bartłomiej Mazurkiewicz, Członek Zarządu PGNiG Ventures sp. z. o. o., Marek Garniewski, Dyrektor Inwestycyjny ORLEN VC, Tomasz Niebylski, Dyrektor Sprzedaży w Microsoft oraz Dyrektor Oddziału Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA Agata Urbaniak.

(mac / PGNiG )

Reklama

Komentarze

    Reklama