Reklama

Portal o energetyce

KGHM: 5 mld zł odpisów

  • Fot. Paweł Ziemnicki
    Fot. Paweł Ziemnicki

Przypomnijmy, że 8 lutego 2016 roku  KGHM ogłosił, że w związku z niekorzystną sytuacją makroekonomiczną i wymaganiami Międzynarodowych  Standardów Sprawozdawczości Finansowej spółka dokonuje odpisu z tytułu utraty wartości księgowej niektórych aktywów.  Odpisy te mają charakter niepieniężny.

W toku prac nad budżetem spółki na rok 2016  zaktualizowano prognozy cenowe dla poszczególnych surowców. W związku z tym konieczna stała się weryfikacja wcześniej ustalonych wartości księgowych aktywów i dokonanych odpisów.

"Podążając za trendami branżowymi przyjęliśmy nowe, bardziej konserwatywne założenia makroekonomiczne w szczególności dotyczące cen miedzi w najbliższych  czterech latach. W konsekwencji konieczna była dodatkowa aktualizacja wartości niektórych  zagranicznych aktywów w Grupie Kapitałowej.  Dokonane odpisy nie mają wpływu na stabilną sytuację finansową KGHM. Księgowe odpisy mają teraz miejsce w wielu spółkach w branży surowcowej w Polsce i na świecie.  Rzetelna realizacja przez KGHM obowiązków sprawozdawczych dowodzi naszej transparentności i przewidywalności" - wyjaśnia  Stefan Świątkowski, wiceprezes ds. finansów KGHM Polska Miedź SA.

Dokonane odpisy dotyczą utraty bilansowej wartości inwestycji w Sierra Gorda SCM, kopalń Robinson i Franke oraz kopalń w Zagłębiu Sudbury. Łączna wartość tych odpisów w sprawozdaniu skonsolidowanym po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 1 298 mln USD (5 063 mln PLN). Ich wpływ na sprawozdanie jednostkowe KGHM wynosi natomiast 4 854 mln PLN.

Dokładnie weryfikujemy i analizujemy nasze założenia i plany inwestycyjne w Grupie Kapitałowej w krótkim i średnim terminie. Jednocześnie pracujemy nad dalszą obniżką kosztów. Wszystko to powoduje, że nasza sytuacja jest stabilna i gwarantuje rozwój w długim terminie. Jednocześnie w perspektywie długoterminowej nadal prognozujemy wyższe ceny miedzi. W przypadku znaczącego polepszenia się sytuacji makroekonomicznej w przyszłości, Spółka będzie mogła, zgodnie ze standardami rachunkowości, odwrócić taki odpis" - mówi Krzysztof Skóra, prezes KGHM Polska Miedź SA.

Dokonane aktualizacje  to nadal wartości szacunkowe, ostateczne wyniki testów przedstawione zostaną  w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r., których publikacja jest planowana na 17 marca 2016 r.

Zobacz także: Grupa Lotos publikuje wyniki za IV kwartał 2015

Zobacz także: Wiosna pod znakiem energetyki i OZE

Reklama

Komentarze

    Reklama