Reklama

Górnictwo

KE zatwierdziła polski plan restrukturyzacji górnictwa

Komisja Europejska zatwierdziła plan dla polskiego górnictwa, przygotowany przez rząd. Przewiduje on m.in. wyasygnowanie 7,95 mld zł na łagodzenie społecznych oraz ekologicznych skutków zamykania nierentownych kopalń. KE stwierdziła, że takie działanie nie zakłóca konkurencji.

W związku z decyzją o koniecznym zamknięciu trwale nierentownych kopalń, rząd przedstawił Komisji Europejskiej plan, który zakładał, że na ten cel przeznaczone zostanie 7,95 mld zł (ok. 1,79 mld euro). Przepisy unijne, w szczególności decyzja Rady 2010/787/UE, zezwalają państwom członkowskim na wspieranie procesu zamykania kopalń węgla kamiennego, poprzez łagodzenie skutków społecznych i srodowiskowych - na co mają zostać przeznaczone wspomniane środki. 

W ocenie KE dopuszczalne jest wydatkowanie tych środków na wsparcie osób, które w związku z restrukturyzacją stracą. Duża część kwoty zostanie przeznaczona na odprawy, renty i świadczenia socjalne. Sfinansowane zostaną również działania mające na celu zabezpieczenie kopalnianych szybów, likwidacji infrastruktury, naprawy szkód środowiskowych oraz rekultywacji gruntów. Pozostała część pieniędzy pozwoli na pokrycie strat produkcyjnych kopalń, aż do dnia zamknięcia.

Decyzja KE ma oczywiście związek z polityką UE sfokusowaną na promowanie Odnawialnych Źródeł Energii i przechodzenie do gospodarki niskoemisyjnej, w której rola węgla powinna systematycznie maleć. 

Kopalnie, które skorzystają z pomocy przewidzianej w planie muszą zostać zamknięte do roku 2018. Wsparcie państwa w zakresie kosztów nadzwyczajnych, w szczególności o charakterze społecznym (jak świadczenia socjalne, wcześniejsze emerytury, zabezpieczanie infrastruktury, etc.) mogą być wypłacane do 2027 roku - pod warunkiem, że zostaną ujęte w planie zamknięcia.

Decyzja zostanie oficjalnie opublikowana po rozstrzygnięciu wszelkich kwestii dotyczących poufności.

Zobacz także: Tobiszowski dla Energetyka24 TV: 20 listopada rozstrzygnie się przyszłość KHW

Zobacz także: Wzrost cen węgla uratuje PGG? ,,Strata być może będzie mniejsza"

Komentarze