Reklama

Portal o energetyce

KE: Powstanie europejski, zintegrowany rynek gazu

Komisja Europejska poinformowała o podpisaniu memorandum ws. utworzenia zintegrowanego europejskiego rynku gazu. Jego sygnatariusze to w sumie piętnaście państw należących do Unii Europejskiej i Wspólnoty Energetycznej. Celem porozumienia jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz doprowadzenie do stworzenia zintegrowanego rynku energii. Finalnie, każdy kraj będący stroną umowy, powinien posiadać przynajmniej trzy różne źródła gazu.

Porozumienie zostało podpisane przez wiceprzewodniczącego KE ds. Unii Energetycznej Maroša Šefčoviča, komisarza UE ds. klimatu i energii Miguela Ariasa Canete oraz ministrów energetyki (lub ich wysłanników) z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Albanii, Republiki Macedonii, Ukrainy, Serbii. Bośnia
i Hercegowina oraz Republika Mołdowy podpiszą dokument w późniejszym terminie.

Przedstawiciele KE podkreślilikonieczność koordynacji prac w zakresie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Europy i budowy brakujących odcinków infrastruktury gazowej:

,,Ten region (wschód oraz południe) jest bardzo ważny dla Europy, w szczególności, kiedy patrzymy przez pryzmat bezpieczeństwa dostaw energii. Poprawa infrastruktury przesyłowej, poprzez realizację realistycznych i wykonalnych projektów, ma kluczowe znaczenie dla dywersyfikacji źródeł energii i wzmocni odporność regionu na ewentualne wstrząsy. Współpraca między krajami Europy środkowo–wschodniej oraz południowo–wschodniej jest kluczem w tej sprawie. Deklaruję wsparcie dla tego procesu ze strony Komisji, przede wszystkim w ramach Strategii Energetycznej Unii Europejskiej" – powiedział Maroš Šefčovič .

W wyniku przeprowadzonych gazowych stres-testów KE stwierdziła, że z powodu braków infrastrukturalnych lub praktyk monopolowych, większość krajów Europy Środkowej i Południowo–Wschodniej nie ma dostępu do zróżnicowanych źródeł gazu. Do projektów, które już uzyskały (lub wkrótce uzyskają) wsparcie należą m.in. Gazociąg Transadriatycki (element Południowego Korytarza Gazowego) oraz chorwacki terminal LNG – ważny dla korytarza Północ–Południe, kluczowego z punktu widzenia polskiego gazoportu w Świnoujściu.

(JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama