• Partner główny
    Logo Orlen

OZE

Kaczerowski: energetyka wymaga kompleksowości

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Energetyka wiatrowa, projekty offshore, inwestycje w OZE, liniowa infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna – przedsięwzięcia elektroenergetyczne łączy wspólny mianownik. Wszystkie wymagają precyzyjnej oceny oddziaływania na środowisko, akceptacji społecznej oraz kompleksowego zarządzania procedurą formalno-prawną. Obszary te niejednokrotnie wzajemnie się przenikają i korespondują. W związku z tym proces permitingu wymaga kompleksowości. Filozofia ta leży u podstawy kooperacji Ambiens Sp. z o.o. oraz SMDI Sp. z o.o.

"Wspólna koncepcja liderów rynkowych dedykowana dzisiaj głównie inwestycjom liniowym w energetyce oraz gazownictwie ma wyjść naprzeciw problematyce inwestorów oraz generalnych wykonawców. Zgodnie z naszą misją działamy na styku trzech płaszczyzn – uczestniczymy aktywnie w dialogu pomiędzy inwestorami, administracją a lokalnymi społecznościami i środowiskami ekologicznymi znajdując wspólny mianownik pomiędzy interesami tych grup. Teraz do etapu pozwolenia na budowę (PnB)" - powiedział Michał Kaczerowski, twórca Ambiens.

"Fundamentami naszych rozwiązań jest ocena oddziaływania na środowisko, zarządzanie komunikacją społeczną oraz kampanią informacyjną, uzyskanie praw do gruntu oraz niezbędnych decyzji i zezwoleń. Bazując na naszych bogatych doświadczeniach oraz oczekiwaniach operatorów, dystrybutorów i administracji mamy ambicję wypracowania i rozpowszechnienia systemu dobrych praktyk, który pozwoli jeszcze sprawniej realizować inwestycje liniowe" - stwierdził Maciej Stryjecki z SMDI.

Komentarze