Strona główna

Już za 5 dni rusza XV Konferencja PSEW

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Zapraszamy do udziału w XV Konferencji PSEW (PSEW 2020), która odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2020 r., w Hotelu Narvil, w Serocku. Doroczna Konferencja PSEW to największe wydarzenie w branży OZE w Europie Środkowo-Wschodniej. Poprzednie edycje zgromadziły w sumie kilka tysięcy gości z kraju i zagranicy.

Program wydarzenia obejmuje najbardziej aktualne kwestie z punktu widzenia branży energetyki wiatrowej w Polsce oraz w pozostałych krajach Europy. Znajdą się w nim m.in. dyskusje dotyczące przedłużenie systemu wsparcia, aukcji planowanej w tym roku, a także harmonogramu prac i wejścia w życie nowelizacji ustawy odległościowej. Podczas konferencji zaprezentujemy też wstępne wnioski z przygotowywanego na zlecenie PSEW raportu dotyczącego morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Zapraszamy szczególnie do udziału w sesji inauguracyjnej z udziałem m.in. wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz wiceministra klimatu i pełnomocnika rządu ds. OZE – Ireneusza Zyski.

Liczymy na Państwa obecność!

Jednocześnie informujemy, że konferencja odbywa się w reżimie sanitarnym.

Komentarze