Reklama

Górnictwo

JSW wdraża bezodpadowy proces produkcyjny

Fot. JSW
Fot. JSW

W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy JSW SA i Haldex w zakresie innowacyjnych metod zagospodarowania odpadów wydobywczych. Porozumienie podpisał Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Bogdan Leśniowski, prezes zarządu spółki Haldex. Gospodarka bezodpadowa („circular economy”) to jedno z naszych głównych zadań efektywnościowych.

Zakaz sprzedaży mułów i flotokoncentratów niejako wymusza, aby szukać nowych rozwiązań dla tych produktów, a stare składowiska tych odpadów mogą zawierać jeszcze wartościowe pozostałości węgla.

Wspólne przedsięwzięcie Spółek ma polegać na wymianie pomysłów związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi i odzyskiem węgla z odpadów wydobywczych. Partnerzy zobowiązali się do współpracy w zakresie wypracowywania koncepcji m.in. ekonomicznego wykorzystania mułów i flotokoncentratów czyli odpadów po procesie uszlachetniania węgla. Ale na tym nie koniec, ponieważ jeden z pomysłów zakłada wykorzystanie kamienia kopalnianego jako surowca do produkcji kruszyw budowlanych. Najważniejsza będzie jednak wymiana doświadczeń technicznych i technologicznych pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową, a spółką Haldex.

Podpisane porozumienie poprzez udział naszej spółki JSW Innowacje S.A. i partnerów naukowych otwiera drogę do optymalnego wykorzystania zasobów spółki w myśl przyjętego zobowiązania Grupy JSW o zrównoważonym rozwoju.

Zobacz także: JSW- pierwszy sukces restrukturyzacji górnictwa? [KOMENTARZ]

kn/JSW

Reklama

Komentarze

    Reklama