Reklama

Górnictwo

JSW redukuje zatrudnienie

W 2015 roku z Jastrzębskiej Spółki Węglowej odeszła znacząca ilość pracowników. W ciągu roku zatrudnienie zmniejszyło się o 2041 osób – 1639 pracujących pod ziemia i 402 na powierzchni. 

Na koniec minionego roku JSW zatrudniała 24 315 pracowników, w tym 19 012 pracujących pod ziemią i 5 303 na powierzchni. Zgodnie z założeniami w 2016 roku stan zatrudnienia powinien zmniejszyć się – wyłącznie z powodu naturalnych odejść - o kolejnych 1612 osób.

Mimo tak licznych odejść na koniec 2015 roku JSW zatrudniała 802 osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne. Spółka nie planuje w dalszym ciągu w 2016 roku przyjęć nowych pracowników, a zakres prac powstały wskutek nieuzupełniania zatrudnienia będzie realizowany poprzez zlecanie ich spółce SiG, należącej do grupy kapitałowej. W tym roku SiG planuje przyjąć około 400 pracowników, podczas gdy w poprzednim roku przyjął 787 osób.

Zobacz także: Quo vadis Europo? Co dalej z systemem handlu emisjami? [RAPORT]

Zobacz także: Zmiany w zarządzie Kopexu

Komentarze