• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

JSW: redukcja wydatków na bezpieczeństwo o ponad 100 mln zł

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

643 mln zł wydała w 2016 r. na bezpieczeństwo pracy Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), w przeliczeniu na jednego zatrudnionego to ok. 26,4 tys. zł rocznie - poinformowała w środę rzeczniczka spółki Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Najwięcej, bo 172 mln zł przeznaczono, podobnie jak w minionych latach, na zwalczanie zagrożenia metanowego. Były to wydatki na badania metanonośności pokładów, badania skał na iskrzenie zapalające metan oraz wyposażenie załogi w sprzęt pomiarowy do określenia stanu zagrożenia gazowego, budowę i utrzymanie sieci rurociągów metanowych, a także utrzymanie centrali metanometrycznej i zakupy czujników.

 

Profilaktyka pożarowa i budowa tam izolacyjnych kosztowała spółkę w 2016 roku 142,8 mln zł. Kolejne 66 mln zł JSW przeznaczyła na działania związane ze zwalczaniem zagrożenia klimatycznego, czyli zbyt wysokiej temperatury na stanowiskach pracy. Chodzi m.in. o budowę tam wentylacyjnych oraz zakup i remont urządzeń chłodniczych.

 

Z kolei profilaktyka w zakresie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego pochłonęła w ubiegłym roku 35,8 mln zł. W ramach walki z tym zagrożeniem budowane są m.in. zapory przeciwwybuchowe, kupowany jest pył kamienny do opylania wyrobisk i środki do zraszania oraz sprzęt do pomiarów zapylenia. Kopalnie JSW ponoszą również nakłady na profilaktykę związaną z zagrożeniem zawałami, tąpaniami i zagrożeniem wodnym.

 

Oprócz tego, firma wydała ok. 103 mln zł na posiłki profilaktyczne i napoje, odzież ochronną i obuwie robocze, specjalną odzież i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej, które zabezpieczają górników przed wyjątkowo uciążliwymi w tej branży warunkami pracy oraz chorobami zawodowymi.

 

W 2016 r. w kopalniach JSW doszło do 304 wypadków - trzy osoby zginęły, jedna doznała ciężkich obrażeń, a 300 osób - lekkich.

 

W 2015 r. JSW wydała na bezpieczeństwo pracy 745 mln zł, co daje 28,2 tys. zł na zatrudnionego rocznie. W tym czasie w zakładach spółki doszło do 298 wypadków, w tym jednego śmiertelnego, jednego ciężkiego, pozostałe zaliczono do lekkich.

 

W grudniu ubiegłego roku związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystąpili do zarządu firmy z wnioskiem o renegocjowanie zawartego jesienią ub. roku porozumienia, zawieszającego na trzy lata wypłatę niektórych świadczeń pracowniczych. Spółka odpowiada, że nadal zmaga się ze skutkami kryzysu.

 

Zobacz także: Związkowcy z JSW domagają się wznowienia świadczeń pracowniczych

 

Jakub Wiech/PAP

Komentarze