• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

JSW przyspieszy naprawę szkód górniczych

Fot. JSW
Fot. JSW

W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie naprawy szkód górniczych. Porozumienie zawarli: Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice, a ze strony JSW - Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju oraz Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych.

Opóźnienia w terminowym usuwaniu skutków eksploatacji górniczej na terenie gminy Pawłowice były wynikiem trudnej sytuacji finansowej, w jakiej cztery lata temu znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa. W związku z poprawą sytuacji w górnictwie zarząd JSW zadeklarował, że w okresie od 2018 do 2021 roku przeznaczy dodatkowe środki na naprawę szkód górniczych na terenie gminy Pawłowice.

– Podpisany list intencyjny jest wyrazem chęci współpracy w obszarze najtrudniejszym, bo dotyczącym szkód górniczych, których trudno uniknąć w przypadku działalności dużego zakładu górniczego, jakim dla gminy Pawłowice jest kopalnia "Pniówek" należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Cieszę się, że wszystkie związane z tym problemy rozwiązujemy między sobą, bez udziału sądów i instytucji zewnętrznych – podkreślił Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice. 

Wśród obiektów przewidzianych do naprawy znajdują się m. in. ul. Orla w Krzyżowicach i Pniówku, skrzyżowanie ul. Zwycięstwa z ul. Śląską w Krzyżowicach, ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, ul. Zapłocie w Pawłowicach oraz budowa sali gimnastycznej przy szkole w Krzyżowicach i budowa budynku strażnicy OSP - również w Krzyżowicach. W przypadku trzech ostatnich zadań kopalnia będzie partycypowała w całkowitych kosztach realizacji.

Wszystkie prace będą realizowane w ramach funduszu szkód górniczych kopalni „Pniówek”. 
– Podpisanie tego listu intencyjnego to efekt konsekwentnej polityki zarządu JSW. We wrześniu 2017 roku zarząd spółki przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW do roku 2020. Jest ona ściśle powiązana ze strategią biznesową firmy. Staramy się być  społecznie odpowiedzialnym sąsiadem i wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z otoczeniem, w którym żyjemy i pracujemy – mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju. - Dziękujemy gminie Pawłowice za inicjatywę. Odpowiedzialność musi być po obu stronach. Chcę zaznaczyć, że obecnie Pniówek jest jedną z naszych najlepszych kopalni i właśnie tam inwestujemy najwięcej. W związku z tym zależy nam na wzmocnieniu współpracy z gminą Pawłowice.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. planuje wykonać w 2018 r. ponad tysiąc zadań naprawczych. Szacuje się, że w skali spółki będzie to kosztowało ponad 92 mln zł. W stosunku do ubiegłego roku na wszystkich kopalniach nastąpił wzrost w planowanych wydatkach na szkody górnicze niemal o 40 procent.

Po dwóch latach wróciliśmy do prestiżowego grona spółek RESPECT Index, a to oznacza także społeczną odpowiedzialność za naszych pracowników, za ochronę środowiska, a także  za gminy. Szkody górnicze niestety będą, ale trzeba współpracować, dogadywać się i je likwidować. Wszystko po to, aby dobrze nam się razem żyło. Mamy dobre intencje, stąd to porozumienie – powiedział Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.

(JSW/jk)

Zobacz także: Rozwój nowej drogi eksportu węgla z Górnego Śląska

Zobacz także: Samorządy chcą wprowadzenia norm jakości węgla

Komentarze