Reklama

Górnictwo

JSW gwarantuje zatrudnienie absolwentom szkoły górniczej

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W Mikołowie podpisano porozumienie dotyczące kształcenia przyszłych górników oraz gwarancji zatrudnienia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Umowa została zawarta pomiędzy przedstawicielami JSW, a władzami powiatu mikołowskiego.

Podpisane porozumienie dotyczy uczniów klas górniczych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Dzięki temu mają zapewnione odpowiednie kształcenie i praktyki. Zgodnie z umową, Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązała się zatrudnić uczniów rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2017/2018 w technikum jak i branżowej szkole I stopnia (odpowiednik szkoły zawodowej przed 1 września 2017).

Zobacz także: JSW- pierwszy sukces restrukturyzacji górnictwa? [KOMENTARZ]

Na poziomie technikum chodzi o uczniów kształcących się w zawodach: technik automatyk, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego, a także w zawodach: elektryk i górnik eksploatacji podziemnej na poziomie branżowej szkoły I stopnia. Szansę na zatrudnienie będą mieli jedynie ci absolwenci, którzy podczas egzaminów potwierdzą wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie. W zależności od potrzeb kadrowych, JSW zatrudni absolwentów pozostałych zawodów i specjalności górniczych.

„Nasza Spółka przywiązuje ogromną wagę do tego, aby mieć właściwie przygotowanych pracowników. Podpisana umowa ma być sygnałem dla młodych ludzi, że jesteśmy stabilną firmą, która potrzebuje dobrze wykształconych pracowników, szczególnie, że pewnych procesów w przemyśle wydobywczym nie uda się zautomatyzować i dobrze wykształcone kadry będą zawsze konieczne. Nasza spółka zwiększa wydobycie węgla koksującego, które ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej, szczególnie, że odbiorcami są wielkie koncerny stalowe. W tym roku wydobycie sięgnie 15 milionów ton, zaś w przyszłym planowane jest na poziomie 17 milionów ton” - powiedział Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Praktyki zawodowe mają się odbywać w kopalni Budryk w Ornontowicach, z którą szkoła od wielu lat współpracuje.

„To porozumienie jest przykładem kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy. Daje gwarancję, że wypracowane kilkunastoletnie doświadczenie w kształceniu młodych ludzi w zawodach górniczych nie pójdzie na marne, a bazy dydaktyczne kopalni i szkoły będą nadal wykorzystywane. Gwarancja zatrudnienia jest dla młodych ludzi czynnikiem, który pozwala na stabilizację życiową i wiązanie swej przyszłości z samą spółką, gminą i regionem” - zapewnia Teresa Stasik–Szyszka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Władze spółki zapewniają, że porozumienie jest również szansą dla absolwentów kierunków górniczych, którzy szkołę ukończyli już kilka lat temu, zwłaszcza, że branża górnicza zaczyna odczuwać brak rąk do pracy. Dotyczy to również Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która po latach dekoniunktury podjęła decyzję o powrocie do zatrudniania absolwentów.

Zobacz także: Węglowe roszady, czyli o schyłku polskiego węgla [KOMENTARZ]

k/JSW

Reklama

Komentarze

    Reklama