Reklama

Atom

Japońskie koncerny chcą budować polski atom. "Strategiczne spotkanie w Warszawie"

  • Fot. Jeff Kubina / Flickr
    Fot. Jeff Kubina / Flickr

Wymiana polskich i japońskich doświadczeń w prowadzeniu dialogu społecznego oraz budowaniu kadr dla programu jądrowego to główne tematy seminarium zorganizowanego wspólnie przez Ministerstwo Energii RP oraz Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii. Spotkanie miało charakter zamknięty, wziął w nim udział przedstawiciel Energetyka24.com

Wiceminister Andrzej Piotrowski zwrócił uwagę, że istotne jest kontynuowanie polsko-japońskiej współpracy w obszarze związanym z wykorzystaniem energii jądrowej. "Polska jest zdeterminowana, aby zrealizować program energetyki jądrowej i zrobić to dobrze. Liczymy na wymianę najlepszych praktyk z państwami takimi jak Japonia, które dysponują wieloletnim doświadczeniem w tej branży" – powiedział. 

Ambasador Japonii Shigeo Matsutomi podkreślił, że energetyka jądrowa jest jedną z podstaw japońskiego systemu energetycznego. "Dzisiaj rząd, uwzględniając potrzeby energetyczne kraju oraz zobowiązania wynikające z paryskiego porozumienia klimatycznego, dąży do ponownego uruchomienia kolejnych reaktorów – powiedział. – Jesteśmy również zainteresowani dzieleniem się naszą wiedzą i doświadczeniem" – dodał. 

Uczestnicy seminarium zaznaczyli, że wysoko wykwalifikowane kadry są niezbędne zarówno dla samej elektrowni jądrowej, jak i dla rozwoju nauki, przemysłu czy usług dla energetyki jądrowej. Stworzenie i wdrożenie skutecznego programu rozwoju zasobów ludzkich jest istotnym i kompleksowym zadaniem, które należy realizować w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, między innymi japońskie. 

W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali o komunikacji ze społeczeństwem i roli informacji społecznej w projekcie jądrowym. Podkreślono, że akceptacja społeczeństwa jest kluczowa i warunkuje powodzenie programu jądrowego. Badania społeczne zrealizowane na zlecenie ME w grudniu 2015 r. wskazują, że za energetyką jądrową opowiada się aż 51 proc. Polaków. 

Podczas dyskusji podkreślano, że szczególną wagę należy przywiązywać do tworzenia realnej współpracy ze społecznościami lokalnymi regionów, w których mogłyby powstać elektrownie. Wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom oraz rzetelność i terminowość prowadzonych działań, pozwalają na zbudowanie zaufania, będącego podstawą dla akceptacji społecznej. 

Strona japońska na podstawie porozumień dwustronnych, już od 6 lat dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie energetyki jądrowej. Obejmuje ono m.in. szkolenie i planowanie rozwoju zasobów ludzkich, edukację i informację społeczną. Wymiana doświadczeń obejmuje również kwestie bezpieczeństwa, które są kluczowe dla każdego programu jądrowego na świecie.

Zobacz także: KGHM "ponownie przemyśli" projekt Sierra Gorda

Zobacz także: Sejm: Status quo w sprawie specustawy wiatrakowej

Reklama

Komentarze

    Reklama