Reklama

Gaz

Jaki system wsparcia dla gazoportu w Świnoujściu?

  • Fot. Clément Bardot; licencja: CC BY-SA 4.0; źródło: Wikimedia Commons
    Fot. Clément Bardot; licencja: CC BY-SA 4.0; źródło: Wikimedia Commons

Piotr Szlagowski, dyrektor Departamentu Regulacji PGNiG, uważa, że w kontekście przygotowywania systemu wsparcia dla gazoportu w Świnoujściu, warto zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania, które niedawno zastosowali w tej materii Litwini.

„Terminal lada moment będzie mógł być wykorzystywany komercyjnie, z mojej wiedzy wynika, że tylko PGNiG zarezerwowało zdolności regazyfikacyjne obiektu" - mówił Piotr Szlagowski. W jego opinii mogą tutaj wystąpić pewne problemy z konkurencyjnością, jeżeli potwierdzą się informacje, że koszty regazyfikacji będą trzykrotnie wyższe, niż na przykład w Belgii. Niemniej jednak, niezależnie od tego, gazoport z pewnością wpłynie bardzo korzystnie na pozycję negocjacyjną RP w relacjach z rosyjskim Gazpromem. Jego funkcjonowanie pozwoli zademonstrować, że jest pewien górny pułap ceny, powyżej którego możemy zdecydować się na alternatywne rozwiązania.

Piotr Szlagowski zwrócił uwagę, że systemy wsparcia dla terminali funkcjonują w wielu państwach - np. w Niemczech, na Litwie, etc. W kontekście polskiego gazoportu szczególnie interesujące wydają się rozwiązania zastosowane przez Litwinów, ponieważ są stosunkowo najświeższe, funkcjonują w dość podobnych realiach oraz uzyskały już „zielone światło” od Komisji Europejskiej - co jest niezwykle istotne. Nasi wschodni sąsiedzi uwzględnili w swoich mechanizmach wszystkie wytyczne KE dotyczące udzielania pomocy publicznej. „System wsparcia został zbudowany z dwóch podstawowych komponentów - po pierwsze wyznaczono podmiot, który odpowiada za regularne dostawy LNG, zapewniając minimum technologiczne, po wtóre koszty systemu wsparcia zostaną rozproszone na wszystkich uczestników rynku, żeby obciążenie jednostkowe zostało zminimalizowane” - klarował uczestnik XII Kongresu Nowego Przemysłu.

Według przedstawiciela PGNiG, wprowadzenie systemu wsparcia spowoduje w pewnej perspektywie obniżenie stawki regazyfikacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania ze strony innych importerów. Z biegiem czasu, kiedy terminal będzie się rozwijał, procesy wspierające powinny być stopniowo ograniczane.

Po zakończeniu wystąpienia Piotra Szlagowskiego moderator dyskusji pokusił się o nakreślenie mocno hipotetycznego scenariusza dotyczącego polskiego rynku LNG. Zapytał, czy kiedy wygaśnie umowa leasingowa „litewskiej” jednostki FSRU, to możliwe jest zakotwiczenie statku w Gdańsku - innymi słowy, czy jest "miejsce" na drugi terminal? Dyrektor Departamentu Regulacji PGNiG odpowiedział, że nie można całkowicie wykluczyć takiego rozwiązania.

Zobacz także: Polska posiada największy potencjał kogeneracji w Europie

Zobacz także: Opracowano studium wykonalności dla połączenia gazowego Polska - Ukraina

Reklama

Komentarze

    Reklama