Reklama

Elektroenergetyka

IEPiOE: Potrzebna reforma ograniczeń w poborze energii i umorzenie postępowań URE

  • Fot. Official GDC/flickr

”Ze względu na wyjątkowe okoliczności oraz wady mechanizmów prawnych, postulujemy abolicję dla podmiotów, przeciwko którym toczą się postępowania w URE” – stwierdził Henryk Kaliś, Przewodniczący Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE) podczas konferencji „Energia dla Przemysłu – Przemysł dla Energii”, w trakcie której Izba zaprezentowała raport Kancelarii Adwokackiej dr hab. Mariusza Swory, zatytułowany „Ograniczenia w poborze energii elektrycznej – mechanizm, skutki dla odbiorców przemysłowych i propozycje zmian”. Dokument stanowi odpowiedź Izby na wprowadzenie 20. stopnia zasilania w sierpniu 2015 roku.

Potrzebna reforma systemu

Autorzy raportu postulują reformę prawa, które reguluje działanie systemu elektroenergetycznego w warunkach ograniczeń. – O potrzebie zmian najlepiej świadczy fakt, że w 2015 roku do ograniczeń w poborze nie dostosowało się kilka tysięcy odbiorców przemysłowych – podkreślił Henryk Kaliś. Przewodniczący IEPiOE, prezentując raport, wskazał na wady obecnych przepisów: nieefektywny sposób komunikacji ograniczeń (odbiorcy dowiadują się o nich z mediów), rozproszenie ich na kilka dokumentów, brak ram prawnych, dzięki którym odbiorcy mogą aktywnie zapobiegać podobnym sytuacjom.

Proponujemy usprawnienie dystrybucji danych, umożliwiających zarządzanie popytem na energię. Istotna jest też poprawa komunikacji pomiędzy operatorem systemu przesyłowego i przemysłowymi odbiorcami energii – oświadczył przewodniczący Kaliś, dodając, że większość toczących się postępowań w URE dotyczy pierwszych dni obowiązywania ograniczeń. - Odbiorcy przemysłowi chcą współtworzyć nowy system, który byłby bardziej przejrzysty i w większym stopniu oparty na zasadach rynkowych – podkreślił. Rolę jasnego prawodawstwa podkreślił również dr hab. Mariusz Swora - System powinien spełniać wymogi pewności i jasności prawa oraz dawać pierwszeństwo mechanizmom rynkowym – stwierdził.

W związku z wadami obecnych rozwiązań, autorzy raportu postulują ustawową abolicję w stosunku do przemysłowych odbiorców objętych postępowaniami Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie grozi im kara w wysokości do 15% przychodu z roku poprzedniego.

Przewodniczący Kaliś zwrócił też uwagę na potrzebę rekompensowania przemysłowi kosztów poniesionych w związku z ograniczeniami w poborze. Przypomniał, że tego typu rozwiązanie funkcjonuje już w niektórych państwach Unii Europejskiej.

Energia dla Przemysłu+

Przedstawiciel IEPiOE wyraził gotowość Izby do udziału w dyskusji na temat strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. - Odbiorcy przemysłowi posiadają potencjał, aby odgrywać rolę istotnych i odpowiedzialnych uczestników systemu elektroenergetycznego. Potrzebne jest jednak właściwe zdefiniowanie tej roli – podkreślił. - Dzięki przejrzystym regulacjom, mogą oni stać się istotnym elementem budowania nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki – stwierdził przewodniczący Kaliś.

IEPiOE zaproponowała również dyskusję na temat programu Energia dla Przemysłu+. Jego celem ma być wykorzystanie potencjału odbiorców przemysłowych dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii. Izba postuluje takie rozwiązania jak: wprowadzenie efektywnych narzędzi zarządzania popytem, usługi magazynowania energii oraz zapewnienie odpowiedniej jakości dostarczanej energii.

Michał Kołodyński

Zobacz także: Spór o Możejki blokadą dla polsko-litewskiej współpracy energetycznej

Zobacz także: Duże zmiany strukturalne w Grupie Energa

Reklama

Komentarze

    Reklama