• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Holendrzy zainwestują w ukraiński gaz łupkowy

Holenderska firma Jusgaz BV wygrała przetarg na realizację projektu wydobycia gazu łupkowego na obszarze juzowskim we wschodniej Ukrainie. Pierwotnie na tym terenie operowała spółka Shell. 

Obszar juzowski obejmuje obwody: charkowski, doniecki oraz ługański i znajduje się w basenie naftowo-gazowym Dniepr-Donieck. Jego powierzchnia wynosi 7886 km2. Główne prace wydobywcze jakie prowadził Shell ograniczały się do rejonów Słowiańska i Kramatorska, czyli miejsc, w których prowadzono działania wojenne. W związku z tym w czerwcu 2015 roku koncern podjął decyzję o wycofaniu się z projektu „Juzowsk”. W październiku ubiegłego roku oficjalnie fakt ten potwierdził Minister Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy Wołodymyr Demczyszyn.

W celu wyłonienie nowego operatora złóż gazu łupkowego ogłoszono otwarty konkurs. Warunki współpracy oraz skład komisji oceniającej zgłoszenia wyznaczyli wspólnie Międzyresortowy Zespół ds. Zawierania i Realizacji Umów, ukraiński rząd oraz firma Nadra Juzovski, posiadająca 100% udziałów w tym przedsięwzięciu. Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami wyłoniono zwycięzcę, który zaproponował najlepsze warunki wykonania projektu. Została nim holenderska spółka Juzgas BV. Do rozpoczęcia prac wydobywczych na obszarze juzowskim potrzebna jest już tylko zgoda Rady Ministrów Ukrainy.

"Wraz ze spadkiem cen ropy naftowej na światowych rynkach, na Ukrainie znacznie zmniejszyły się ilość nakładów na poszukiwaniu węglowodorów. Dlatego ważna jest deklaracja zwycięzcy konkursu o zainwestowaniu kilkuset milionów dolarów w program poszukiwań geologicznych na obszarze juzowskim ,wpłacenie do budżetu państwa opłaty za dzierżawę terenu i określenie dalszych planów rozwoju komercyjnego" - takie oświadczenie wydała Nadra Ukraina, będąca spółką matką wobec firmy Nadra Juzovski.

Zobacz także: Hiszpania: ekolodzy protestują przeciwko LNG z USA

 

Komentarze