Reklama

Elektroenergetyka

Grupa PGE gotowa do publikacji danych niefinansowych

Fot. www.blok5i6.pl
Fot. www.blok5i6.pl

Rok przed obowiązkowym terminem, a także jako jedna z pierwszych firm w Polsce, Grupa PGE opublikowała „Oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych”.

Coraz więcej firm zarówno w Polsce, jak i całej Europie, publikuje dane dotyczące odpowiedzialności społecznej, zarządzania wpływem na środowisko naturalne czy zaangażowania społecznego. Do tej pory brakowało jednak spójnych zasad, które obowiązywałyby wszystkich w równy sposób. Dążąc do zwiększenia liczby firm raportujących dane pozafinansowe, Unia Europejska w 2014 r. nałożyła na państwa członkowskie konieczność wdrożenia zasad ujawniania danych pozafinansowych do prawa krajowego.

Zgodnie z nimi około 300 największych firm w Polsce w raportach rocznych za 2017 r., których publikacja przypadnie na pierwsze miesiące 2018 r., będzie musiało zaraportować istotne dane dotyczące kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Firmy zobowiązane zostały do publikowania informacji na temat modelu biznesowego, sposobów zarządzania wybranymi kwestiami pozafinansowymi oraz wskaźników w tych obszarach.

Zobacz także: "Srebrny Listek CSR" dla PGE

Zobacz także: PGE podwyższa standard zarządzania korporacyjnego

Grupa PGE już w tegorocznym raporcie rocznym zaprezentowała dane zgodne z nowymi przepisami, a także sprawozdanie z działalności w ujęciu zintegrowanym, w którym prezentuje w jaki sposób łączy strategię biznesową z działalnością CSR. W raporcie zastosowane zostały wytyczne do raportowania Global Reporting Initiative w wersji G4, 10 zasad Global Compact oraz wskaźniki własne PGE.

„Komunikowanie danych pozafinansowych nie jest dla nas niczym nowym. Dane z zakresu działań społecznych, środowiskowych, etycznych czy pracowniczych publikujemy już od kilku lat – zarówno w sprawozdaniu zarządu z działalności, jak i w raportach CSR. Wydając oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych rok przed obowiązkowym terminem podkreślamy znaczenie, jakie ma dla nas otwarta komunikacja z rynkiem” – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raportowanie danych pozafinansowych jest potwierdzeniem, że poza wypracowywaniem zysku dla inwestorów, rozwojem i modernizacją infrastruktury energetycznej, czy utrzymaniem i pozyskiwaniem klientów, ważne dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej są także działania zgodne ze społecznymi i środowiskowymi oczekiwaniami otoczenia. Coroczne raportowanie zarówno działań, jak i wskaźników w obszarach pozafinansowych, pozwala na jeszcze lepsze poznanie organizacji. Z kolei dla Grupy PGE jest to kolejna okazja do przeglądu działań już realizowanych, ich analizy i oceny oraz wsparcie przy planowaniu kolejnych.

kn/PGE

Komentarze