• Partner główny
  Logo Orlen

Ropa

Grupa Lotos publikuje wyniki za IV kwartał 2015

Grupa Lotos opublikowała oczyszczone skonsolidowane wyniki za IV kwartał 2015 roku. Wynik operacyjny EBIT wg LIFO bez zdarzeń jednorazowych: 312 mln PLN. EBITDA wg LIFO bez zdarzeń jednorazowych : 486 mln PLN.

Zdarzenia jednorazowe obniżające wynik operacyjny: 625 mln PLN, z czego: 

 • 6 mln PLN efekt LIFO 
 • 491 mln PLN odpis aktualizujący wartość zapasów na poziomie LIFO
 • -10 mln PLN różnice kursowe z działalności operacyjnej
 • 8 mln PLN odpisy na aktywach w segmencie produkcji i handlu
 • 136 mln PLN odpisy na aktywach w segmencie poszukiwań i wydobycia

Wynik operacyjny EBIT: -319mln PLN

EBITDA: - 145mln PLN 

Oczyszczone wyniki skonsolidowane za cały 2015, po wyłączeniu zdarzeń losowych:

Wynik operacyjny EBIT wg LIFO bez zdarzeń jednorazowych : 1 441 mln PLN 

EBITDA wg LIFO bez zdarzeń jednorazowych : 2 156 mln PLN

Zdarzenie jednorazowe obniżające wynik operacyjny : 740 mln PLN, z czego : 

 • 279 mln PLN efekt LIFO
 • 428 mln PLN odpis aktualizujący wartość zapasów na poziomie LIFO
 • -11 mln PLN różnice kursowe z działalności operacyjnej
 • 162 mln PLN odpisy na aktywach
 • 161 mln PLN zaległy VAT za lata 2010, 2011 zapłacony w konsekwencji decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej

Wynik operacyjny EBIT: 423 mln PLN

EBITDA: 1 138 mln PLN

Zobacz także: Saudowie rozpoczną wydobycie ropy łupkowej?

Zobacz także: PKN Orlen usprawnia procesy logistyczne

Komentarze