Reklama

Ropa

Grupa Lotos publikuje wyniki za IV kwartał 2015

Grupa Lotos opublikowała oczyszczone skonsolidowane wyniki za IV kwartał 2015 roku. Wynik operacyjny EBIT wg LIFO bez zdarzeń jednorazowych: 312 mln PLN. EBITDA wg LIFO bez zdarzeń jednorazowych : 486 mln PLN.

Zdarzenia jednorazowe obniżające wynik operacyjny: 625 mln PLN, z czego: 

 • 6 mln PLN efekt LIFO 
 • 491 mln PLN odpis aktualizujący wartość zapasów na poziomie LIFO
 • -10 mln PLN różnice kursowe z działalności operacyjnej
 • 8 mln PLN odpisy na aktywach w segmencie produkcji i handlu
 • 136 mln PLN odpisy na aktywach w segmencie poszukiwań i wydobycia

Wynik operacyjny EBIT: -319mln PLN

EBITDA: - 145mln PLN 

Oczyszczone wyniki skonsolidowane za cały 2015, po wyłączeniu zdarzeń losowych:

Wynik operacyjny EBIT wg LIFO bez zdarzeń jednorazowych : 1 441 mln PLN 

EBITDA wg LIFO bez zdarzeń jednorazowych : 2 156 mln PLN

Zdarzenie jednorazowe obniżające wynik operacyjny : 740 mln PLN, z czego : 

 • 279 mln PLN efekt LIFO
 • 428 mln PLN odpis aktualizujący wartość zapasów na poziomie LIFO
 • -11 mln PLN różnice kursowe z działalności operacyjnej
 • 162 mln PLN odpisy na aktywach
 • 161 mln PLN zaległy VAT za lata 2010, 2011 zapłacony w konsekwencji decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej

Wynik operacyjny EBIT: 423 mln PLN

EBITDA: 1 138 mln PLN

Zobacz także: Saudowie rozpoczną wydobycie ropy łupkowej?

Zobacz także: PKN Orlen usprawnia procesy logistyczne

Reklama

Komentarze

  Reklama