Reklama

Chemia

Grupa Azoty ZAK sfinalizowała inwestycje warte 45 mln zł

  • <p>Fot. WB Electronics</p>
    <p>Fot. WB Electronics</p>

45 mln złotych to łączna wartość kolejnych ważnych inwestycji zrealizowanych w Grupie Azoty ZAK S.A. w obszarze produkcji nawozów i OXO. Wśród zakończonych projektów znalazły się między innymi: część modernizacji ciągu amoniakalnego, zwiększenie zdolności produkcji roztworów mocznika oraz wytwarzanie pary dla instalacji OXO z odpadowych strumieni gazowych. W środę, 10 lutego Zarząd kędzierzyńskiej Spółki podsumował realizacje tych zadań inwestycyjnych, które pozwolą Spółce zwiększyć zdolności produkcyjne, obniżyć koszty wytwarzania oraz zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne. Podsumowano także rok 2015 z rekordowym poziomem nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 260 mln zł.

Inwestycje to fundament, na którym każda firma działająca w oparciu o myśl innowacyjną powinna budować swoją przyszłość. Stąd cieszą nas kolejne oddane zadania inwestycyjne, stanowiące dobry przykład takiego podejścia – w 2015 r. zrealizowaliśmy 93% środków zaplanowanych na inwestycje, co stanowi rekordowy wynik dla ZAK-u. W 2015 r. przeznaczyliśmy 263 mln zł na inwestycje, w bieżącym roku zaplanowana kwota jest jeszcze wyższa: 380 mln zł. Nasza spółka jest bardzo wspierana przez Zarząd Grupy Azoty i realizuje w ten sposób także Strategię całej Grupy do roku 2020" – mówi Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Jedna z najważniejszych inwestycji w 2015 roku o budżecie przekraczającym 30 mln zł to modernizacja ciągu amoniakalnego, w ramach której zrealizowano m.in wymianę wnętrza reaktora syntezy amoniaku, zainstalowano i uruchomiono nowy efektywniejszy układ skraplania na stokażu bezciśnieniowym oraz wybudowano instalację rozdziału purge gazu. Cały projekt przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych amoniaku w procesie wytwarzania nawozów azotowych. Zapewnia to Spółce oszczędności wynoszące prawie 2 mln złotych rocznie. Zrealizowany projekt intensyfikacji produkcji roztworów mocznika obejmuje rozbudowę węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika. Zdolności produkcyjne NOXy® zwiększą się z 50 do 100 tys. ton/rok, a zdolności załadowcze wzrosną o 100%, co pozwoli pozyskać nowe grupy odbiorców i umocnić pozycję Grupy Azoty na rynku produktów PULNOx® oraz NOXy®. Wartość jednostkowa inwestycji to prawie 7 mln złotych. Jest to też kolejna modelowa inwestycja w zakresie ochrony środowiska - instalacja jest zupełnie bezodpadowa i nieemisyjna.

Projekt wytwarzania pary dla instalacji OXO z wykorzystaniem odpadowych strumieni gazowych, kosztował Spółkę niemal 8 mln złotych. W ramach zadania wybudowano układ dwóch wysokiej mocy generatorów  parowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowa kotłownia parowa z jednej strony optymalizuje koszty wytwarzania produktów OXO, z drugiej obniża oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie ilości spalanego węgla i emisji pyłów.

Zobacz także: Orlen, Lotos i PGNiG pod kontrolą Ministerstwa Energii

Zobacz także: Poważne zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty

Reklama

Komentarze

    Reklama